Odbiór świadectw

Odbiór świadectw

Drodzy Uczniowie,

w kalendarzu szkolnym w piątek, 26 czerwca 2020 r. zaplanowane jest zakończenie zajęć edukacyjnych.
To czas, aby przekazać Wam wyniki Waszej całorocznej pracy i wręczyć świadectwa.

Jednak z uwagi na pandemię koronawirusa nie będzie uroczystego zakończenia roku szkolnego 2019/2020.


Msza święta na zakończenie roku szkolnego odbędzie się 26 czerwca o godzinie 9.00 w Kościele na
Staromieściu.

Rozdawanie świadectw

Świadectwa i inne dokumenty mogą być odbierane indywidualne w sposób ustalony przez dyrektora szkoły z zachowaniem zasad bezpieczeństwa:

 • Wychowawcy klas 3bBI i 3cBI rozdają świadectwa swoim uczniom w dniu 26
  czerwca w  salach odpowiednio 53 i 25 w godzinach 10.00 do 11.30.
  Uczniowie przychodzą pojedynczo wejściem przy sklepiku
  po uprzednim rozliczeniu się z biblioteką.
  Uczniowie klas trzecich szkoły branżowej nie muszą zwracać ubrań roboczych w CKZ SAWAS.
 • Uczniowie pozostałych klas odbiorą świadectwa we wrześniu.
  W szczególnych przypadkach mogą odebrać świadectwo w terminie 29.06 – 3.07
  po uprzednim uzgodnieniu z wychowawcą i rozliczeniu się z biblioteką.
 • Uczniowie klas: 3eTm, 3cT i 3 vT nie oddają ubrań roboczych w CKZ SAWAS.
  Uczniowie klasy 3aT (mechatronicy) ubrania robocze (bez butów i nakrycia
  głowy) oddają w CKZ SAWAS tuż po zdaniu egzaminu praktycznego z
  kwalifikacji.
 • Po dniu 3 lipca wychowawcy przekazują pozostałe świadectwa wraz z
  arkuszami ocen do sekretariatu dyrektora.

Prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności (bezpieczna odległość, maseczki, itd.)