Konsultacje

Informacja o konsultacjach w dniach 1 – 5.06.2020

Procedura na wypadek zagrożenia wystąpienia COVID19

Procedura organizacji konsultacji

 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami i deklaracjami uczniów dotyczącymi konsultacji na dzienniku elektronicznym przesyłamy informacje dotyczące konsultacji dla uczniów.

Prosimy o zapoznanie się z nimi i przybycie do szkoły dokładnie w wyznaczonym dniu i na wyznaczoną godzinę.

Zasady zachowania się podczas pobytu szkole:

1. Wszyscy uczniowie wchodzą do szkoły głównym wejściem od ulicy Warszawskiej. W przypadku zamkniętych drzwi należy dzwonić dzwonkiem umieszczonym przy drzwiach.

2. Wszyscy uczniowie wchodzący do szkoły muszą posiadać na twarzy maseczki oraz mają obowiązek przy wejściu dezynfekować ręce.

3. Prosimy wszystkich uczniów o zachowywanie bezpiecznych odstępów ( min. 1,5 m) oraz o nie gromadzenie się na korytarzach i na parkingu szkolnym.

4. Uczniowie przychodzący na konsultacje muszą posiadać własne przybory do pisania, materiały wymagane przez nauczyciel i zaraz po wejściu do szkoły udają się do wyznaczonych sal.

5. W przypadku gdy komuś nałożą się godziny konsultacji z różnych przedmiotów, uczeń może indywidualnie z nauczycielem ustalić inną godzinę konsultacji.