Komunikat Dyrektora w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Komunikat Dyrektora w sprawie
dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Ustanawiam dni 8, 9, 10 czerwca jako dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół Samochodowych.
Dzień 12 czerwca jest również dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.