Egzaminy poprawkowe

Informacja o egzaminach poprawkowych
w roku szkolnym 2019/2020

 

 

 

Informuję wszystkich zainteresowanych uczniów, że egzaminy poprawkowe odbędą się w dniu

26 sierpnia 2020 (środa) o godzinie 9.00 w świetlicy szkolnej, gdzie wszyscy uczniowie będą odpowiadać w sposób pisemny.

 

Jeżeli uczeń zdaje poprawkę z jednego przedmiotu, po części pisemnej udaje się do wyznaczonej

sali i Komisji na egzamin ustny.

 

Jeżeli uczeń zdaje poprawkę z dwóch przedmiotów, po części pisemnej z jednego przedmiotu, pozostaje

w  świetlicy i odpowiada pisemnie z drugiego przedmiotu. Dopiero później może udać się do wyznaczonych sal i Komisji na część ustną egzaminów.

 

Przydział sal i składy Komisji do części ustnej egzaminu poprawkowego będą wywieszone w gablocie przy wejściu głównym do szkoły.

Ponadto zainteresowani uczniowie i rodzice dostaną na dzienniku elektronicznym dokładny harmonogram egzaminów poprawkowych na początku sierpnia.