INFORMACJE:

Stanowisko / nauczane przedmioty: nauczyciel fizyki

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Arkusze maturalne z fizyki:

arkusz 2019

arkusz 2018

arkusz 2017

arkusz 2016

arkusz 2015

 

Przykładowe zadania:

Ruch jednostajny – zadania

 

Symulacje zjawisk i procesów fizycznych:

https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics

https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=pl

https://open.agh.edu.pl/course/view.php?id=100

 

Dobre strony do samodzielnej nauki:

You Tube

Khan Academy

Sci Fun

Wikipedia

 

Skip to content