<span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;”>W styczniu 2007 dyrektor Henryk Wolicki awansował na stanowisko wiceprezydenta Rzeszowa. Do końca roku szkolnego obowiązki dyrektora pełnił wicedyrektor Wojciech Kłoda, a od nowego roku szkolnego w fotelu dyrektora ZSS zasiadł pan Zbigniew Pinkowski. </span>

<span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;”>Za jego kadencji szkoła nawiązała współpracę z firmą Mercedes Benz w Warszawie i w 2009 roku utworzona została pierwsza klasa autorska pod patronatem Mercedesa, której uczniowie odbywają praktyki w Autoryzowanych Stacjach Obsługi.</span>

<span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;”>W roku 2012, szkoła nawiązała współpracę z Jednostką Wojskową i był to początek nowej klasy patronackiej o nachyleniu  wojskowym, która przygotowuje uczniów do służb mundurowych.</span>

<span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;”>Od 2014 roku powstały nowe klasy pod patronatem firmy Audi-Volkswagen: technik pojazdów samochodowych i mechanik samochodowy. Wybrani uczniowie odbywają praktyki w serwisie Auto Rud i mają dostęp do najnowszych modeli samochodów.</span>

<span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;”>W celu podnoszenia jakości kształcenia i zachęcanie młodzieży do kontynuowania nauki na wyższym poziomie, w 2015 roku została nawiązana współpraca z Wojskową Akademią Techniczną, dzięki której nasi uczniowie mogą brać udział w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli akademickich.</span>

<span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;”>Dzięki realizacji projektów unijnych szkoła zmodernizowała wyposażenie swoich pracowni, a uczniowie mieli szansę na realizację zagranicznych praktyk i staży zawodowych…</span>

&nbsp;

Skip to content