W roku 1997 w wyniku konkursu stanowisko dyrektora objął pan Henryk Wolicki, dotychczasowy zastępca dyrektora, a wcześniej kierownik warsztatów.

Dało się odczuć skutki niżu demograficznego, w ramach reorganizacji szkoła utraciła internat, a warsztaty zostały wcielone pod zarząd Centrum Kształcenia Praktycznego.

Mimo trudnych czasów dyrektor starał się pozyskiwać środki na remonty szkoły od sojuszników i sponsorów.

W 1999 roku została utworzona pracownia komputerowa i dokupiono pomoce audiowizualne.

Rok 2005, to czas wprowadzenia kolejnej reformy i Nowej matury.

Skip to content