<span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;”>Po rezygnacji Zbigniewa Cebuli w 1990 roku dyrektorem zostaje Jerzy Chmiel.</span>

<span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;”>Kolejne lata pracy szkoły, to liczne zmiany przepisów regulujących życie szkoły. Zawieszono egzaminy wstępne do technikum, wprowadzono kodowanie pisemnych prac maturalnych oraz zmiany nazewnictwa i skali ocen.</span>

<span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;”>W 1990 roku powstał w szkole sklepik szkolny.</span>

Skip to content