<span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;”>Kolejnym dyrektorem został w 1959 roku pan Klemens Janicki, wybitny specjalista w branży samochodowej. Kierował szkołą przez 15 lat, aż do przejścia na emeryturę.</span>

<span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;”>W tym czasie poszerzył ofertę edukacyjną o:</span>
<ul>
<li><span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;”>3-letnią zasadniczą szkołę samochodową</span></li>
<li><span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;”>3-letnie technikum po zasadniczej szkole zawodowej</span></li>
</ul>
<span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;”>Podjął trud budowy nowych obiektów: szkoły, warsztatów, stacji obsługi i internatu.</span>

<span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;”>W 1967 roku do użytku oddano warsztaty, stację obsługi i internat na 200 wychowanków.</span>

Skip to content