<span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;”>
W 1974 roku wszystkie typy szkół połączone zostały w Zespół Szkół Zawodowych nr 3.</span>

<span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;”>W tym samym roku zarządzanie nad szkołą przejął pan Zbigniew Mazur. Przez 11 lat jego administrowania w szkole zaszły różne zmiany. Nauka w technikum na podbudowie szkoły podstawowej trwała 5 lat. Oprócz dotychczasowych kierunków nauczania uruchomiono Zasadniczą Szkołę Samochodową dla Pracujących, która przygotowywała wykwalifikowanych pracowników w zawodach: mechanik, kierowca, elektromechanik i blacharz karoseryjny.</span>

Skip to content