Tytuł: Technik pojazdów samochodowych

Nr zawodu: 311513

Technik pojazdów samochodowych, to zawód, który znajduje się obecnie na liście zawodów z przyszłością.

Zmiany zachodzące w świecie, a w szczególności: globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa ludzi, nowe techniki i technologie sprawiają, że rośnie zapotrzebowanie na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie.

Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.  Jak wskazują wyniki badań „Zapotrzebowanie na zawody oraz kwalifikacje i kompetencje …” opracowanego przez WUP, zapotrzebowanie na techników pojazdów samochodowych jest coraz większe.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • diagnozowanie stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw
 • organizowania nadzorowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
 • wykonywania napraw pojazdów samochodowych
 • kontrolowania jakości wykonanych napraw
 • prowadzenia usług motoryzacyjnych
 • sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych
 • prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych
 • kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B

Program nauczania

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia w ramach następujących przedmiotów zawodowych:

 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii B
 • Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych
 • Technologia napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
 • Działalność gospodarcza w branży samochodowej
 • Język obcy w branży samochodowej
 • Techniki wytwarzania
 • Naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych
 • Naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Kwalifikacje:

Nauka w zawodzie technik pojazdów samochodowych pozwoli Ci zdobyć trzy kwalifikacje:

 • M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
 • M.18.  Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
 • M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Dzięki temu co staniesz się bardziej mobilnym na rynku pracy.

Decydując się na ten kierunek masz możliwość uzyskania prawa jazdy na bezpłatnym kursie obejmującym naukę przepisów ruchu drogowego i techniki kierowania pojazdami.

 

Perspektywy pracy

Głównym celem pracy technika pojazdów samochodowych jest planowanie a następnie wykonywanie diagnostyki, naprawy i obsługi pojazdów samochodowych, a także uczestniczenie w ich procesie wytwarzania i użytkowania z użyciem określonych maszyn i urządzeń.

Zdobywając zawód technika pojazdów samochodowych możesz podjąć pracę w:

 • autoryzowanych stacjach obsługi samochodowej
 • zakładach produkujących pojazdy samochodowe oraz części zamienne
 • stacjach kontroli pojazdów
 • zakładach diagnostyki samochodowej
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego
 • instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami
 • instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji

Możesz także założyć i prowadzić własną firmę obsługi i naprawy pojazdów samochodowych.

Serwis Samochodowy Hoffman

Warunki pracy

Będziesz pracować zwykle w ciągu dnia 8 godzin. W zakładach transportowych lub komunikacyjnych wymagana będzie praca zmianowa.

Będziesz pracować przeważnie w budynkach (w halach stacji obsługi pojazdów samochodowych, stacji kontroli pojazdów, salonach sprzedaży pojazdów samochodowych).

Zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne odbywają się w salonach i serwisach renomowanych dealerów marki Volkswagen, Opel, Nissan, Honda, Mercedes.

Klasy patronackie

Dodatkowo w ramach kierunku Technik pojazdów samochodowych w ZSS prowadzony jest nabór do klas patronackich:

 • klasa pod patronatem firmy Mercedes-Benz Polska
 • klasa pod patronatem firmy Autorud – Volkswagen Audi Seat
 • klasa o profilu wojskowym pod patronatem Warsztatów Technicznych 3 Regionalnej Bazy Logistycznej
Skip to content