Tytuł: Lakiernik

Nr zawodu: 741203

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Lakiernik samochodowy wykonuje czynności związane z remontem i renowacją powierzchni nadwozi samochodowych. Przygotowuje powierzchnię, nakłada powłoki lakiernicze oraz suszy je lub utrwala różnymi technikami.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie lakiernik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przygotowania powierzchni do naniesienia powłok lakierniczych;

2) nanoszenia powłok lakierniczych;

3) wykonania renowacji powierzchni lakierowanej.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Możliwości zatrudnienia oraz płace

Pracę w zawodzie lakiernika oferują warsztaty samochodowe i fabryki samochodów. Można również założyć własny zakład – warsztat lakierniczy. Przeciętne wynagrodzenie w tej grupie zawodowej …

Środowisko pracy

Miejscem pracy lakiernika są hale fabryczne lub znacznie mniejsze, prywatne warsztaty lakiernictwa samochodowego. Jedne i drugie muszą ściśle odpowiadać rygorystycznym normom ekologicznym. Pomimo stosowania coraz skuteczniejszych zabezpieczeń i wprowadzania stale udoskonalanej technologii, nie udało się wyeliminować z pracy lakiernika wszystkich zagrożeń dla zdrowia. Najpoważniejsze z nich to możliwość zatrucia oparami farb i lakierów (nawet ekologicznych), alergie i choroby układu oddechowego będące efektem wdychania pyłów powstających podczas szlifowania.

Zawody pokrewne

  • blacharz samochodowy
  • mechanik samochodowy
  • kierowca – mechanik
Skip to content