Komunikaty Rady Rodziców


02.06.2017

Wyniki konkursów organizowanych przez Radę Rodziców ZSS

Nauczyciel roku

Zbliża się koniec roku szkolnego, więc nadchodzi czas podsumowań i rozstrzygnięć.
Z wielką przyjemnością chciałbym więc zakomunikować, że w Konkursie na Nauczyciela Roku wyłoniono trzech laureatów:

  • w kategorii Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych laureatem został Pan Jacek GONEK.
  • w kategorii Nauczyciel Przedmiotów Ogólnokształcących, laureatami zostali:
    • Pan Rafał DOMARSKI
    • Pani Joanna TOBIASZ

Zwycięzcom serdecznie gratuluję!
Wręczenie nagród odbędzie się na uroczystej akademii z okazji zakończenia roku szkolnego.

Konkurs wpłat na Radę Rodziców na rok szkolny 2016/2017 

stan wpłat na RR  na dzień  04.05.2017

W konkursie wpłat na Radę Rodziców po raz kolejny, trzeci rok z rzędu, bezkonkurencyjna okazała się klasa Pani Barbary Piotrowskiej – 3etm!
Kompletna lista wpłat i końcowa klasyfikacja – w tabelce poniżej.

Klasa/ ilość uczniów** Kwota wpłat % wpłacalności* Miejsce***
1adt/28    1150 zł 68,45 III
1ct/25      700 zł 46,67
1etm/31    1320 zł 70,97 II
1vt/37      990 zł 44,59
2adt/26    1050 zł 67,31 III
2ctw/17      214 zł 20,98
2etm/26      530 zł 33,97
2vt/33      840 zł 42,42
3at/18      765 zł 70,83 II
3ctw/18      510 zł 47,22
3dt/19      390 zł 34,21
3etm/23    1250 zł 90,58 I
3vt/25      990 zł 66,00 III
4at/23      360 zł 26,09
4ctw/23      420 zł 30,43
4dt/22      120 zł 9,09
4etm/30      660 zł 36,67
4ft/22      270 zł 20,45
1az/33      480 zł 24,24
1cez/34      470 zł 23,04
1dz/28 (1 zwol.)      330 zł 20,37
2az/30      340 zł 18,89
2cez/34      360 zł 17,65
2dz/32      395 zł 20,57
3az/33      250 zł 12,62
3cz/32        60 zł 3,12
3dz/34      300 zł 14,71
SUMA  15514 zł

*- procentowa wielkość ilości wpłat powstała przez pomnożenie ilości uczniów w danej klasie przez 60zł (ustaloną stawkę składki na ucznia, co stanowi 100% wpłat dla danej klasy) i podzielenie przez rzeczywistą ilość wpłaconych pieniędzy, przy uwzględnieniu osób zwolnionych od wpłat i po zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku

**- liczebność klasy według ewidencji szkoły na dzień 29.05.2017r.

***- miejsce ustalone według regulaminu konkursu wpłat na rok szkolny 2016/2017 – wymagany przekroczony próg wpłat w wysokości 60%

 

Bonusy w roku 2016/2017

I miejsce – 35% od wpłaconej kwoty

Klasa 3etm: wpłata – 1250 zł : bonus – 440 zł

II miejsce – 30% od wpłaconej kwoty

(wpłaty powyżej 70%)

Klasa 1etm: wpłata – 1320zł : bonus – 400 zł

Klasa 3at: wpłata – 765zł : bonus – 230 zł

III miejsce – 25% – od wpłaconej kwoty

(wpłaty powyżej 60%)

Klasa 1adt : wpłata – 1150 zł : bonus – 290 zł

Klasa 2adt:wpłata – 1050 zł : bonus – 260 zł

Klasa 3vt : wpłata – 990 zł : bonus – 250 zł

Zwycięzcom serdecznie gratuluję i zachęcam do dalszych wpłat.

Informuję, że przyznane bonusy można wykorzystać jeszcze w tym roku szkolnym, bądź przenieść to na rok następny.

Dziękuję wszystkim wychowawcom, rodzicom i uczniom za wszystkie wpłaty i proszę o więcej, bo pomaga to nam uprzyjemnić pobyt wszystkich w naszej szkole i pomóc w pracy i nauce.
Przewodniczący Rady Rodziców – Zbigniew Głód


18.11.2016

KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO RADY RODZICÓW

W dniu 18.11 2016 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Rodziców. Dokonano podsumowania kadencji Rady za rok szkolny 2015/2016 i wybrano nowe prezydium RR oraz komisję rewizyjną na rok szkolny 2016/ 2017r

W skład prezydium Rady weszli następujący rodzice:

Zbigniew Głód – przewodniczący
Jacek Krzyżanowski – wiceprzewodniczący
Helena Cymerys- wiceprzewodnicząca
Chłopek Danuta – sekretarz
Alicja Rachwał – skarbnik
Feret Renata – Członek PRR
Lubas Józefa – Członek PRR

Komisję rewizyjną stanowią:

Jan Oczoś – Przewodniczący
Cyran Jadwiga – Członek KR
Tomasz Haligowski – Członek KR

Na zebraniu wyborczym zabrakło jednak przedstawicieli wielu klas. Czy jest to podyktowane? Czyżby to, co dzieje się w szkole było im aż tak obojętne???
Ustępującemu Prezydium Rady, a szczególnie przewodniczącemu – panu Janowi Oczosiowi – dziękujemy za pracę. Wyznaczone standardy będą wzorcem do dalszej działalności. Dziękujemy!

Rada ustaliła składkę roczną w wysokości 60zł, z możliwością wpłaty w ratach /2 x 30 zł/, która będzie zbierana podczas wywiadówek przez klasowe Rady Rodziców. Można również dokonywać wpłat na konto bankowe Rady Rodziców (nr konta można znaleźć na stronie internetowej szkoły w zakładce „Rada Rodziców”). Przypominamy, że składka nie jest obowiązkowa, a kwota 60zł. jest tylko propozycją. Wpłaty mogą być niższe, ale również wyższe. Liczymy na hojność wszystkich rodziców.

W oparciu o dane z ubiegłych lat, Prezydium Rady Rodziców ustaliło wstępnie preliminarz wydatków i przyjęło, że kwota pieniędzy mogąca być rozdysponowana na zadania zgodne z regulaminem Rady Rodziców wyszczególnione w &16 pkt. 2 wyniesie ok. 16 000 zł, z czego przewiduje się na poszczególne zadania:

a. Nagrody rzeczowe dla uczniów – kwota dofinansowania łącznie 2 800 zł
b. Dofinansowanie do konkursów – kwota łączna 1 700 zł
c. Dofinansowanie do wycieczek klasowych i innych przedsięwzięć szkolnych – kwota łączna 4 000 zł
d. Zapomogi finansowe dla uczniów z powodów losowych – kwota łączna 1 700 zł
e. Dofinansowanie do zakupów środków dydaktycznych – kwota łączna 1 200 zł
f. Dofinansowanie własnych projektów Rady Rodziców – kwota łączna 2 300 zł
g. Nagrody finansowe dla klas z największą wypłacalnością składki na RR 2 300 zł
RAZEM: 16 0000 zł

Powyższy preliminarz, może zostać skorygowany w zależności od wysokości wpływów ze zbiórki dobrowolnych składek od rodziców.
Prezydium zastrzegło również, możliwość proporcjonalnego zwiększenia dofinansowania zadań dotyczących działań klasowych, w ramach ustalonej kwoty, w zależności od wysokości wpływów od rodziców pochodzących z danej klasy.

Wszystkim, którzy przyczyniają się do gromadzenia środków na koncie Rady Rodziców serdecznie dziękujemy. Staramy się, pozyskane środki przeznaczać głównie na motywację uczniów, wspierać przedsięwzięcia, przyczyniać się do tego, by naszym dzieciom „żyło się” w szkole lepiej.

Prezydium RR w nowym składzie przyjęło uchwałę o zmianie terminu kadencji PRR, która od tego roku zaczynać się będzie w listopadzie i kończyć po roku również w listopadzie. Umożliwi to zachowanie ciągłości działań Rady.

Z poważaniem
Zbigniew GŁÓD
przewodniczący Prezydium Rady

Rzeszów, 18 listopada 2016r.


15.10.2015

 

W dniu 15.10 2015 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Rodziców. Dokonano podsumowania kadencji Rady za rok szkolny 2014/2015 i wybrano nowe prezydium RR oraz komisję rewizyjną na rok szkolny 2015/ 2016r

W skład prezydium Rady weszli następujący rodzice:
Jan Oczoś – przewodniczący (2vT),
Zbigniew Głód – wiceprzewodniczący (2eTm),
Wiesław Tajchman – wiceprzewodniczący (3eTm),
Jacek Krzyżanowski – sekretarz (2aT),
Alicja Rachwał – skarbnik (3cTw).
Irena Chorzępa – członek prezydium (3az)

Komisję rewizyjną stanowią:
Helena Cymerys – przewodnicząca (2dz)
Elżbieta Cieśla – sekretarz (3etm)
Tomasz Haligowski – członek komisji(1aT)

Rada ustaliła składkę roczną w wysokości 60zł z możliwością wpłaty w ratach /2 x 30 zł/, która będzie zbierana podczas wywiadówek przez klasowe Rady Rodziców. Można również dokonywać wpłat na konto bankowe Rady Rodziców, nr konta wywieszony na stronie internetowej Rady. Zebrane pieniążki będą przeznaczane przede wszystkim na niezbędne potrzeby uczniów min na;
– zakup nagród dla wyróżniających się uczniów oraz dofinansowanie konkursów i imprez ogólnoszkolnych,
– dofinansowanie wycieczek uczniowskich,
– pomoc materialną dla najbardziej potrzebujących uczniów,
– wsparcie działalności samorządu uczniowskiego i innych organizacji szkolnych oraz kół zainteresowań,
– dofinansowanie różnych inicjatyw szkolnych i okolicznościowych,
– zakup niezbędnych pomocy naukowych,
– ufundowanie specjalnych nagród dla klas, które wykażą się najwyższą „wpłacalnością” składek na RR.

Jako prezydium oczekujemy wsparcia od wszystkich Rodziców, a szczególnie klasowych Rad Rodziców. Razem zrobimy więcej.
Z przykrością informujemy wychowawców i rodziców, że na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym (najważniejszym dla funkcjonowania Rady) zabrakło przedstawicieli rodziców z klas: 1eT, 1vT, 2cT, 2dT, 3aT, 3fT, 4cT, 4dT, 4eT, 1az, 1cez, 2az, 3cz, 3dz. Dlaczego???


 

Na zebraniu plenarnym Rady Rodziców w dniu 15.10 2014 roku dokonano wyboru nowych władz RR oraz podjęto ustalenia w sprawie kierunków działania na rok szkolny 2014/ 2015r W skład prezydium Rady weszli następujący rodzice:

Jan Oczoś – przewodniczący (1vT),
Zbigniew Głód – wiceprzewodniczący (1eTm),
Wiesław Tajchman – wiceprzewodniczący (2eTm),
Jacek Krzyżanowski – sekretarz (1aT),
Alicja Rachwał – skarbnik (2cTw).

Komisję rewizyjną stanowią:

Helena Cymerys (1cTw)
Elżbieta Miernik-Krukurka (3eT)
Renata Osetek-Syryło (1aT)

Rada ustaliła składkę roczną w wysokości 60zł z możliwością wpłaty w ratach /2 x 30 zł/, która będzie zbierana podczas wywiadówek (7 listopada, 16 stycznia oraz26 kwietnia 2015) Zebrane pieniążki będą przeznaczane przede wszystkim na niezbędne potrzeby uczniów min na;

– zakup nagród dla wyróżniających się uczniów oraz dofinansowanie konkursów i imprez ogólnoszkolnych,
– dofinansowanie wycieczek uczniowskich,
– pomoc materialną dla najbardziej potrzebujących uczniów,
– wsparcie działalności samorządu uczniowskiego i innych organizacji szkolnych oraz kół zainteresowań,
– dofinansowanie różnych inicjatyw szkolnych i okolicznościowych,
– zakup niezbędnych pomocy naukowych,
– ufundowanie specjalnej nagrody dla klasy, która wykaże się najwyższą „wpłacalnością” składek na RR


Skip to content