• Nauczyciel dyplomowany – absolwent Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie
 • Nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych samochodowych (silniki pojazdów samochodowych, podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych, pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych, budowa pojazdów samochodowych, technologia naprawy i obsługi pojazdów samochodowych)
 • Nauczyciel akademicki Politechniki Rzeszowskiej
 • Rzeczoznawca samochodowy – Biegły Sądu Okręgowego w Rzeszowie,
 • Diagnosta samochodowy  – komplet uprawnień
 • Egzaminator Okręgowej Komisji egzaminacyjnej w Krakowie egzaminów  potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodzie: Technik mechanik i Technik pojazdów samochodowych
 • Egzaminator Komisji Egzaminacyjnej Wojewody Rzeszowskiego do sprawdzania kwalifikacji  instruktorów i kandydatów na instruktorów prowadzących szkolenia kierowców
  i kandydatów na kierowców pojazdów silnikowych wszystkich kategorii prawa jazdy
 • Instruktor – wykładowca osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi  wszystkich kategorii prawa jazdy
 • Prawo jazdy – komplet kategorii

INFORMACJE

Stanowisko/nauczane przedmioty:  nauczyciel przedmiotów zawodowych
Nazwa pracowni / piętro / numer sali: pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych / parter / sala 11

KONSULTACJE

Przygotowanie uczniów klas zawodowych i technikum do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe o specjalności „Technik pojazdów samochodowych” i „Mechanik pojazdów samochodowych” w formie konsultacji w każdy poniedziałek w godz. 14:50 – 15:35, sala 11

WYKSZTAŁCENIE

 • 2002 – 2005 – Politechnika Rzeszowska – Studia inżynierskie – Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, kierunek – Mechanika i Budowa Maszyn, specjalność – Pojazdy Samochodowe
 • 2001 – 2003 – Uniwersytet Rzeszowski – Studia magisterskie uzupełniające – Wydział Matematyczno – Przyrodniczy, kierunek – Wychowanie  techniczne, specjalność – Ogólnotechniczna i Nauczanie Informatyki
 • 1998 – 2001 – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Studia licencjackie – Wydział Matematyczno – Przyrodniczy, kierunek – Wychowanie techniczne, specjalność – ogólnotechniczna i Nauczanie Informatyki
 • 1988 – 1991 – Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowie – Technikum Samochodowe – specjalność – naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych
 • 1979 – 1982 – Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowie – Zasadnicza Szkoła Samochodowa – specjalność – mechanik kierowca pojazdów samochodowych

HOBBY 

motoryzacja, literatura techniczna, historia polski, geografia, turystyka, podróże, muzyka, filmy i sport

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Zadania teoretyczne i praktyczne, testy próbne, prezentacje i filmy dydaktyczne o tematyce motoryzacyjnej, pod kątem budowy, naprawy, obsługi diagnostyki i eksploatacji pojazdów samochodowych, przygotowujące uczniów klas zawodowych  i  technikum do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe o specjalności  „Technik pojazdów samochodowych”  i  „Mechanik pojazdów samochodowych”.

 

Skip to content