<h1>Tytuł: Elektromechanik pojazdów samochodowych</h1>
<h2>Nr cyfrowy zawodu: 741203</h2>
Elektromechanik pojazdów samochodowych to osoba, która posiada oczywiście podstawowe wiadomości z budowy i obsługi pojazdów ale także wiadomości i umiejętności w zakresie diagnostyki i naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, na bieżąco aktualizuje swoje wiadomości i zdobywa nowe umiejętności.

Dynamiczny wzrost liczby pojazdów na drogach wymusza na gospodarce zwiększenie ilości specjalistów, którzy wykonując rzetelnie swoje zadania zawodowe zaspokoją zapotrzebowanie na usługi w branży motoryzacyjnej.

Praca polega na kontrolowaniu stanu technicznego zespołów i układów elektrycznych i mechanicznych, przeprowadzaniu ich regulacji i konserwacji oraz diagnozowaniu usterek, miedzy innymi za pomocą zebrania danych z wielu kontrolnych czujników elektronicznych i z pamięci komputera pokładowego pojazdu. Ponadto elektromechanik demontuje i montuje instalacje, układy elektryczne i mechaniczne lub ich elementy, dokonuje napraw lub wymiany zużytych części.
<h2>Umiejętności</h2>
Rozwój elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pojazdów samochodowych wymaga od elektromechanika pojazdów samochodowych odpowiedzialności związanej z poziomem oferowanych usług.

Ucząc się w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych będziesz potrafił:
<ul>
<li>sprawdzać stan techniczny instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych</li>
<li>wykonuje montaż i demontaż instalacji elektrycznych samochodów</li>
<li>przeprowadzać konserwacje i przeglądy okresowe wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdów samochodowych</li>
<li>lokalizuje i usuwa uszkodzenia w układach elektronicznych pojazdów samochodowych</li>
</ul>
<h2>Kwalifikacje</h2>
W zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych uczniowie kształcą się w jednej kwalifikacji
<ul>
<li>M. 12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych</li>
</ul>
<h2>Perspektywy pracy</h2>
Elektromechanik pojazdów samochodowych może podejmować pracę w zakładach naprawy pojazdów samochodowych, stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych, autoryzowanych stacjach obsługi samochodów, zakładach, w których są produkowane pojazdy samochodowe oraz ich części, placówkach handlowych.
<h2>Warunki pracy</h2>
Będziesz pracować zwykle w ciągu dnia 8 godzin. W zakładach transportowych lub komunikacyjnych wymagana będzie praca zmianowa.

Będziesz pracować przeważnie w budynkach (w halach stacji obsługi pojazdów samochodowych, stacji kontroli pojazdów, salonach sprzedaży pojazdów samochodowych).
<iframe src=”https://www.youtube.com/embed/ZmKDwFKum9E?ecver=1″ width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe>
<h2>Zajęcia praktyczne</h2>
Zajęcia praktyczne odbywają się w salonach i serwisach renomowanych dealerów marki Volkswagen, Opel, Nissan, Honda, Mercedes.

Tytuł: Elektromechanik pojazdów samochodowych

Nr cyfrowy zawodu: 741203

Elektromechanik pojazdów samochodowych to osoba, która posiada oczywiście podstawowe wiadomości z budowy i obsługi pojazdów ale także wiadomości i umiejętności w zakresie diagnostyki i naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, na bieżąco aktualizuje swoje wiadomości i zdobywa nowe umiejętności.

Dynamiczny wzrost liczby pojazdów na drogach wymusza na gospodarce zwiększenie ilości specjalistów, którzy wykonując rzetelnie swoje zadania zawodowe zaspokoją zapotrzebowanie na usługi w branży motoryzacyjnej.

Praca polega na kontrolowaniu stanu technicznego zespołów i układów elektrycznych i mechanicznych, przeprowadzaniu ich regulacji i konserwacji oraz diagnozowaniu usterek, miedzy innymi za pomocą zebrania danych z wielu kontrolnych czujników elektronicznych i z pamięci komputera pokładowego pojazdu. Ponadto elektromechanik demontuje i montuje instalacje, układy elektryczne i mechaniczne lub ich elementy, dokonuje napraw lub wymiany zużytych części.

Umiejętności

Rozwój elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pojazdów samochodowych wymaga od elektromechanika pojazdów samochodowych odpowiedzialności związanej z poziomem oferowanych usług.

Ucząc się w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych będziesz potrafił:

  • sprawdzać stan techniczny instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych
  • wykonuje montaż i demontaż instalacji elektrycznych samochodów
  • przeprowadzać konserwacje i przeglądy okresowe wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdów samochodowych
  • lokalizuje i usuwa uszkodzenia w układach elektronicznych pojazdów samochodowych

Kwalifikacje

W zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych uczniowie kształcą się w jednej kwalifikacji

  • M. 12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Perspektywy pracy

Elektromechanik pojazdów samochodowych może podejmować pracę w zakładach naprawy pojazdów samochodowych, stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych, autoryzowanych stacjach obsługi samochodów, zakładach, w których są produkowane pojazdy samochodowe oraz ich części, placówkach handlowych.

Warunki pracy

Będziesz pracować zwykle w ciągu dnia 8 godzin. W zakładach transportowych lub komunikacyjnych wymagana będzie praca zmianowa.

Będziesz pracować przeważnie w budynkach (w halach stacji obsługi pojazdów samochodowych, stacji kontroli pojazdów, salonach sprzedaży pojazdów samochodowych).

Zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne odbywają się w salonach i serwisach renomowanych dealerów marki Volkswagen, Opel, Nissan, Honda, Mercedes.

Skip to content