Tytuł: Blacharz samochodowy

Nr cyfrowy zawodu:

Blacharz wykonuje i naprawia różnego rodzaju części nadwozia jak i podwozia samochodów wszelkich typów. Zajmuje się także instalowaniem wykonanych wyrobów w miejscu przeznaczenia. Na przykład wyremontowany błotnik umieszcza na swoim miejscu nad kołem pojazdu.

Zadania i czynności robocze

Podstawowe zadania zawodowe blacharza samochodowego obejmują:

 • wykonywanie operacji ślusarskich, a w szczególności: piłowanie, zwijanie, usztywnianie, wiercenie, trasowanie, cięcie, prostowanie, wyginanie itp. elementów z blachy o równej grubości,
 • wykonywanie podstawowych operacji na obrabiarkach do blach,
 • zgrzewanie, lutowanie, spawanie, nitowanie i klejenie blach i profili,
 • łączenie blach cienkich za pomocą lutowania cyną, mosiądzem i miedzią,
 • wykonywanie obróbki cieplnej blach i części samochodowych,
 • montowanie i demontowanie elementów nadwozi samochodowych i kabin samochodowych,
 • sprawdzenie jakości wykonywanych prac naprawczych i montażowych,
 • usuwanie uszkodzeń eksploatacyjnych i powypadkowych nadwozi wykonanych z blachy oraz elementów i zespołów osprzętu nadwozi samochodowych,
 • czyszczenie i konserwacja narzędzi, maszyn i urządzeń blacharskich,
 • wykonywanie typowych rozliczeń kosztów wyrobu i usługi,
 • organizowanie oraz utrzymywanie w czystości stanowiska pracy z uwzględnieniem zasad racjonalnej organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i środowiska,
 • wykonywanie części zespołów blacharskich,
 • łączenie blachy, elementy nadwozi i kabin pojazdów samochodowych,
 • dokonywanie kontroli jakości wykonywanej pracy naprawczej i montażowej.

Charakterystyczną w zawodzie cechą jest wyjątkowo szeroki zestaw specjalistycznych narzędzi i sprzętu używanego na różnych stanowiskach pracy.

Blacharz samochodowy posługuje się dokumentacją technologiczną oraz instrukcjami obsługi pojazdów samochodowych. Sporządza szkice elementów konstrukcyjnych blacharki samochodowej. Dobiera materiały konstrukcyjne i pomocnicze zgodnie z dokumentacją technologiczną. Wykonuje pomiary z zastosowaniem różnych technik, narzędzi i przyrządów. Wykonuje obliczenia technologiczne. Ocenia stan techniczny nadwozi pojazdów samochodowych oraz ich wyposażenia wewnętrznego i zewnętrznego. Rozróżnia rodzaje zużycia i uszkodzenia elementów nadwozi pojazdów samochodowych. Posługuje się narzędziami ręcznymi i mechanicznymi w pracach blacharskich. Przygotowuje nadwozie pojazdu samochodowego do naprawy. Wykonuje podstawowe prace z zakresu obróbki ręcznej. Blacharz samochodowy łączy różne rodzaje blach oraz elementy wykonane z blachy, naprawia nadwozia i kabiny samochodowe wykonane z blachy. Potrafi też naprawiać elementy nadwozi samochodowych wykonanych z tworzyw sztucznych. Montuje elementy nadwozia samochodowego oraz wyposażenia wewnętrznego i zewnętrznego po naprawie. Sprawdza jakość wykonanych napraw nadwozi samochodowych oraz ich wyposażenia wewnętrznego i zewnętrznego.

Środowisko pracy

Warunki pracy blacharza są zróżnicowane. Czasami są one względnie dobre, a czasami uciążliwe. Praca odbywa się przeważnie w pozycji stojącej. Najczęściej blacharz pracuje w pomieszczeniach zamkniętych: hala fabryczna, warsztat samochodowy, duży salon samochodowy połączony z serwisem. Pracy zwykle towarzyszy hałas, zwłaszcza przy krojeniu, zwijaniu i wyklepywaniu blachy. Powietrze może być zanieczyszczone tlenkami cynku oraz oparami kwasu solnego, którym oczyszcza się blachę. Oprócz wysokich kwalifikacji mistrzowie blacharstwa wykazują często uzdolnienia artystyczne. https://www.youtube.com/embed/2oy7ApSfj9A?ecver=1

Tytuł: Blacharz samochodowy

Nr cyfrowy zawodu:

Blacharz wykonuje i naprawia różnego rodzaju części nadwozia jak i podwozia samochodów wszelkich typów. Zajmuje się także instalowaniem wykonanych wyrobów w miejscu przeznaczenia. Na przykład wyremontowany błotnik umieszcza na swoim miejscu nad kołem pojazdu.

Zadania i czynności robocze

Podstawowe zadania zawodowe blacharza samochodowego obejmują:

 • wykonywanie operacji ślusarskich, a w szczególności: piłowanie, zwijanie, usztywnianie, wiercenie, trasowanie, cięcie, prostowanie, wyginanie itp. elementów z blachy o równej grubości,
 • wykonywanie podstawowych operacji na obrabiarkach do blach,
 • zgrzewanie, lutowanie, spawanie, nitowanie i klejenie blach i profili,
 • łączenie blach cienkich za pomocą lutowania cyną, mosiądzem i miedzią,
 • wykonywanie obróbki cieplnej blach i części samochodowych,
 • montowanie i demontowanie elementów nadwozi samochodowych i kabin samochodowych,
 • sprawdzenie jakości wykonywanych prac naprawczych i montażowych,
 • usuwanie uszkodzeń eksploatacyjnych i powypadkowych nadwozi wykonanych z blachy oraz elementów i zespołów osprzętu nadwozi samochodowych,
 • czyszczenie i konserwacja narzędzi, maszyn i urządzeń blacharskich,
 • wykonywanie typowych rozliczeń kosztów wyrobu i usługi,
 • organizowanie oraz utrzymywanie w czystości stanowiska pracy z uwzględnieniem zasad racjonalnej organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i środowiska,
 • wykonywanie części zespołów blacharskich,
 • łączenie blachy, elementy nadwozi i kabin pojazdów samochodowych,
 • dokonywanie kontroli jakości wykonywanej pracy naprawczej i montażowej.

Charakterystyczną w zawodzie cechą jest wyjątkowo szeroki zestaw specjalistycznych narzędzi i sprzętu używanego na różnych stanowiskach pracy.

Blacharz samochodowy posługuje się dokumentacją technologiczną oraz instrukcjami obsługi pojazdów samochodowych. Sporządza szkice elementów konstrukcyjnych blacharki samochodowej. Dobiera materiały konstrukcyjne i pomocnicze zgodnie z dokumentacją technologiczną. Wykonuje pomiary z zastosowaniem różnych technik, narzędzi i przyrządów. Wykonuje obliczenia technologiczne. Ocenia stan techniczny nadwozi pojazdów samochodowych oraz ich wyposażenia wewnętrznego i zewnętrznego. Rozróżnia rodzaje zużycia i uszkodzenia elementów nadwozi pojazdów samochodowych. Posługuje się narzędziami ręcznymi i mechanicznymi w pracach blacharskich. Przygotowuje nadwozie pojazdu samochodowego do naprawy. Wykonuje podstawowe prace z zakresu obróbki ręcznej. Blacharz samochodowy łączy różne rodzaje blach oraz elementy wykonane z blachy, naprawia nadwozia i kabiny samochodowe wykonane z blachy. Potrafi też naprawiać elementy nadwozi samochodowych wykonanych z tworzyw sztucznych. Montuje elementy nadwozia samochodowego oraz wyposażenia wewnętrznego i zewnętrznego po naprawie. Sprawdza jakość wykonanych napraw nadwozi samochodowych oraz ich wyposażenia wewnętrznego i zewnętrznego.

Środowisko pracy

Warunki pracy blacharza są zróżnicowane. Czasami są one względnie dobre, a czasami uciążliwe. Praca odbywa się przeważnie w pozycji stojącej. Najczęściej blacharz pracuje w pomieszczeniach zamkniętych: hala fabryczna, warsztat samochodowy, duży salon samochodowy połączony z serwisem. Pracy zwykle towarzyszy hałas, zwłaszcza przy krojeniu, zwijaniu i wyklepywaniu blachy. Powietrze może być zanieczyszczone tlenkami cynku oraz oparami kwasu solnego, którym oczyszcza się blachę. Oprócz wysokich kwalifikacji mistrzowie blacharstwa wykazują często uzdolnienia artystyczne.

Skip to content