Leszek Skoczylas – profesor nadzwyczajny Politechniki Rzeszowskiej

Do Zespołu Szkół Samochodowych uczęszczałem w latach 1983-1988. Wychowawcą klasy była Pani mgr Barbara Inglot. W tym okresie dyrektorem szkoły najpierw był Pan mgr Mazur, a później Pan mgr Cebula. Wybór szkoły wynikał z moich zainteresowań. Okres spędzony w szkole wspominam miło. Zarówno w szkole jak i w internacie, w którym mieszkałem przez cały okres szkolny,  panowała przyjemna atmosfera.

 

Przyznaję, że było dużo nauki ze względu na wysoki poziom kształcenia, jednak z perspektywy czasu uznaję to jako zaletę dającą solidne podstawy do dalszej nauki na studiach. Istotnym atutem szkoły były zajęcia praktyczne na warsztatach szkolnych jak i pracowni samochodowej. Pozwalały one na praktyczną weryfikację informacji zawartych w podręcznikach. Szkoła umożliwiała również rozwój swoich zainteresowań. Byłem członkiem Szkolnego Koła Racjonalizacji i Wynalazczości prowadzonego przez mgra inż. Mirosława Kwaśniaka. Zdobyta w kole wiedza pozwoliła mi na zajęcie I miejsca w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Racjonalizacji i Wynalazczości.

 

Aktualnie jestem zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego Politechniki Rzeszowskiej. Zajmuję się zagadnieniami technologii maszyn i oprzyrządowania technologicznego oraz zastosowaniem w procesach wytwarzania wyrobów technik komputerowego wspomagania (CAD/CAM). Zasadnicza część mojej pracy dotyczy walcowych przekładni ślimakowych.

 

Podsumowując, a zarazem zwracając się do aktualnych jak i przyszłych uczniów „samochodówki”, z perspektywy lat mogę stwierdzić, że warto poważnie podejść do zajęć i tematyki realizowanej w Zespole Szkół Samochodowych. Techniczny profil szkoły umożliwia zdobycie wiedzy pozwalającej na dalszą kontynuację nauki oraz wykształcenia zwiększającego szanse i możliwości na współczesnym rynku pracy.

Skip to content