<span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;”>W 1975 Kurator Oświaty i Wychowania zmienił nazwę na obowiązującą do dziś – Zespół Szkół Samochodowych im. Obrońców Westerplatte w Rzeszowie.</span>

<span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;”>Ze względu na dużą popularność zawodu i wyż demograficzny, w niektórych latach szkoła liczyła 56 oddziałów i uczęszczało do niej ok. 20000 uczniów, a nauka odbywała się na dwie zmiany.</span>

<span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;”>Po 1980 roku w szkole „powiało nowym”, powstał NSZZ „Solidarność”, nastąpiły zmiany w siatkach godzin, zmieniono wykaz lektur.</span>

Skip to content