<span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;”>Od 1985 roku obowiązki dyrektora przejął pan Zygmunt Cebula. W ciągu 5 lat jego urzędowania podjęte zostały prace inwestycyjne, podłączono szkołę do ciepłowni miejskiej, likwidując kotłownię.</span>

<span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;”>Podjęto inicjatywę realizacji praktyk miesięcznych przez uczniów technikum w FSO w Bielsku-Białej oraz nawiązano kontakty ze szkołą w Stuttgarcie w Niemczech.</span>

<span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;”>Wraz z narodzinami III Rzeczpospolitej wprowadzono w 1989 roku naukę religii w szkole i obok uzupełnionego o koronę godła zawieszono krzyże.</span>

Skip to content