Zaproszenie do złożenia ofert w ramach wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Autostrada do kariery”

Zaproszenie do złożenia ofert
w ramach wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Autostrada do kariery”

Numer wniosku: RPPK.09.04.00-18-0016/17

1. Przeprowadzenie kursów dla 21 uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie
z zakresu obsługi i programowania tokarek oraz frezarek CNC z układami sterowania:
FANUC i SINUMERIK, HEIDENHAIN.

Uczestnik ma zrealizować 120 godzin zajęć teoretyczno -praktycznych w grupie max 6 osobowej.

Zaproszenie do składania ofert

 

2. Przeprowadzenie szkoleń dla uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie z zakresu:

1) kwalifikacji wstępnej rozszerzonej e-learning na kierowcę zawodowego dla 23 uczniów,

2) kategoria CE – 4 uczniów

3) C- 1 uczeń

4) C1- 6 uczniów

5) Wózek widłowy pełne uprawnienia – 6 uczniów

6) HDS 1 – uczeń

Zaproszenie do składania ofert

 

Leave a Comment