Wywiadówka

Uwaga Wywiadówka!

Szanowni Państwo Rodzice i Uczniowie,

zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2020/2021, w dniu 4 września 2020 r. o godz. 1600 w budynku szkoły w wyznaczonych salach odbędą się spotkania wywiadowcze Dyrekcji, Wychowawców z Rodzicami uczniów:

  • klas I Technikum nr 11
  • klas I Branżowej Szkoły I stopnia

oraz

4 września 2020 r. o godz. 1730 poprzez aplikację Microsoft Teams na platformie Office 365 spotkania wywiadowcze Wychowawców z Rodzicami uczniów klas IV Technikum nr 11.

Rodzice/prawni opiekunowie biorący udział w spotkaniach wywiadowczych, po wejściu do budynku szkoły zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem w czasie pandemii (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe i dezynfekcja rąk).