Współpraca podkarpackiego szkolnictwa zawodowego i biznesu. Mechanizmy i wyzwania.

Współpraca podkarpackiego szkolnictwa zawodowego i biznesu.
Mechanizmy i wyzwania.

Na konferencji 11 października 2018 zespół projektowy Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie
zaprezentował efekty współpracy z pracodawcami w ramach projektu „Autostrada do kariery”.

Pan Krzysztof Cierpisz dyrektor oddziału Scania Polska S.A. przedstawił przebieg praktyk i staży w projekcie z punktu widzenia pracodawcy. Podkreślił fakt, że główną zasadą współpracy i przygotowania młodych ludzi do zawodu jest hasło: „Hire for Attitude, Train for Skill” (rekrutujemy za postawę, ćwiczymy umiejętności). Zapewnił, że firma Scania jest otwarta na dalszą współpracę.

Na zakończenie spotkania zostały wręczone nagrody w konkursie Biznes Klasa 2018 dla przedsiębiorców,
którzy wyróżniają się w zakresie wspierania szkół zawodowych.

Leave a Comment