Wojewódzki Konkurs Plastyczny w 35. rocznicę męczeńskiej śmierci bł. Jerzego Popiełuszki

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie organizuje Wojewódzki Konkurs Plastyczny poświęcony bł. ks. Jerzemu Popiełuszce pod tytułem „Zło dobrem zwyciężaj – Tak żyłem”.

Celem konkursu jest między innymi poznawanie historii najnowszej i jej bohaterów, zapoznanie z sylwetką bł. Jerzego Popiełuszki, budowanie dumy narodowej oraz integrowanie środowiska nauczycielskiego wokół wartości uniwersalnych – prawda, piękno, dobro.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 6-8 szkoły podstawowej i szkół średnich.

Przy wyborze zwycięzcy konkursu będzie brana pod uwagę między innymi oryginalność pomysłu.

Prace należy dostarczyć do 10 października 2019 r. do biura Regionalnej Sekcji Oświaty Wychowania NSZZ Solidarność ul. Bardowskiego 2/8 w Rzeszowie lub drogą pocztową: 35-055 Rzeszów, ul. Bardowskiego 2/8. Rozdanie nagród nastąpi 18 października 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawuje Radio Via.

Sentencje do wykorzystania w pracy plastycznej:

 1. Zło dobrem zwyciężaj.
 2. Prawda jest niezmienna.
 3. Odważne świadczenie prawdy jest drogą do wolności.
 4. Lęk rodzi się z zagrożenia.
 5. Wysiłek, praca wymagają wewnętrznego ładu.
 6. Wolności sumienia nie wolno ograniczać.
 1. Byśmy byli wolni od lęku, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy.
 2. Solidarność zadziwiła świat, bo walczyła na kolanach, z różańcem w ręku.
 3. Nie walcz przemocą.
 4. Przemoc jest oznaką słabości.
 5. Są sprawy większe od życia.
 6. Solidarność urosła w narodzie jako mocne drzewo, które chociaż podcięte w swych korzeniach, wypuszcza nowe.
 7. U nas w domu kłamstwa nie było.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu kierować do:

email: boguslawabuda@wp.pl, tel. 600662091- Bogusława Buda

Leave a Comment