W DRODZE DO NIEPODLEGŁOŚCI – Szkolny konkurs recytatorski

Dzisiaj, tj. 5 grudnia, w świetlicy szkolnej odbył się Szkolny konkurs recytatorski „W drodze do niepodległości”. Celem konkursu było ukazanie dążeń do wolności, walk i zmagań o niepodległość przez pryzmat utworów poetyckich. Uczniowie recytowali wiersze o tematyce patriotycznej i niepodległościowej, a wśród wielu najlepszy okazał się Dawid Machunik  z 1 eTm. Jury w składzie B.Piotrowska, A.Jaworska-Strzelec, M.Kulon przyznało również drugie miejsce ex aequo  dla Adriana Chmiela z 1 eTm i Dominika Gudza z II aT. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzenia pamiątkowymi albumami „W drodze do niepodległości”.  Serdecznie gratulujemy!

Leave a Comment