Szkolenia zawodowe

Szkolenia zawodowe

Projekt współfinansowany przez Unię Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie,
Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych

W ramach projektu oferujemy następujące szkolenia zawodowe tj.

– Spawanie metodą TIG 141 stopień I – 270,50 zł*
– Spawanie metodą TIG 141 stopień II – 320,50 zł*
– Spawanie metodą TIG 141 stopień III – 310,50 zł*
– Spawanie metodą MAG 135 stopień I – 262,50 zł*
– Spawanie metodą MAG 135 stopień II – 267,50 zł*
– Operator podestów ruchomych przejezdnych – 119,00 zł**
– Operator suwnic sterowanych z kabiny kat. IS – 122,00 zł**
– Operator żurawi przenośnych (HDS) – 117,50 zł**
– Operator programista CNC – 255,00 zł**
– Operator żurawi przenośnych (HDS) – 117,50 zł**
– Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z wymianą butli gazowych kat I, II, III – 90,50 zł**
– Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci grup I, II, III – 142,50 zł**
– Inventor Autodesk I, II – 301,00 zł**
– AutoCAD I, II, III – 301,50 zł**

*Uczestnik ponosi 10 % wartości szkolenia (koszt szkolenia, odzieży roboczej, wyżywienia)
** Uczestnik ponosi 10 % wartości szkolenia (koszt szkolenia, wyżywienia)

Jedna osoba może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu.
Szczegółowe informację można uzyskać u realizatora projektu.

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO OSÓB, KTÓRE:

• mają ukończone 18 lat,

• zamieszkują, uczą się lub pracują na terenie województwa podkarpackiego,

• z własnej inicjatywy wyrażają chęć zdobycia, uzupełnienia lub podniesienia kwalifikacji zawodowych. Uczestnik ponosi opłatę za szkolenie w wysokości wskazanej przy każdym szkoleniu.

Rekrutacja ciągła trwa do 30.03.2019r.

Biuro projektu: Stowarzyszenie „CRAS”- Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej
35-045 Rzeszów,
ul. Hetmańska 4/2B
Tel./fax.: 17 740 22 25
tel. kom.: 691 182 539
www.cras.org.pl
e-mail:j.kolcz@cras.org.pl

LIDER PROJEKTU

Stowarzyszenie „CRAS”- Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej

35-045 Rzeszów, ul. Hetmańska 4/2B
Tel./fax.: 17 740 22 25
Tel. kom.: 691 182 539
e-mail: biuro@cras.org.pl

http://cras.org.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Leave a Comment