Olimpiada

Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Laureaci Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości – Koszalin, czerwiec 2016

 

Konsultacje z profesorem Mirosławem Kwaśniakiem przed kolejną edycją Olimpiady.

Uczniowie klasy IV:

  • Marek Opioła
  • Paweł Iskrzycki
  • Michał Barczak

 

Laureaci Centralnej Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości z opiekunem profesorem Mirosławem Kwaśniakiem – Koszalin, czerwiec 2013 r.

  • Miłosz Paszkowski (obecnie student Politechniki Rzeszowskiej na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki)
  • Mateusz Jaworski (student Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Mechatronika)

 

Skip to content