Spotkanie informacyjne w ramach projektu Akademia Mobilności II

Spotkanie informacyjne dla rodziców i uczniów
w ramach projektu Akademia Mobilności II

W ramach II tury projektu Akademia Mobilności zorganizowane zostało I spotkanie dla rodziców/opiekunów uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Przebieg spotkania:

 1. Powitanie uczestników.
 2. Informacje o projekcie (cel projektu, źródła finansowania).
 3. Przedstawienie programu wyjazdu, programu stażu, sposobów certyfikacji.
 4. Prezentacja ośrodka i warunków pobytu.
 5. Przedstawienie obowiązków uczestników i warunków realizacji projektu (niezbędne dokumenty, EKUZ, itp.)
 6. Omówienie treści umowy, zakresu ubezpieczenia.
 7. Podpisanie umów i stosownych oświadczeń.
 8. Wypełnianie dokumentacji.
 9. Wypełnienie ankiet (ex ante)
 10. Potwierdzenie odbioru słowników i materiałów dydaktycznych.
 11. Pytania i uwagi.

 

 

 

Leave a Comment