Salon Edukacji Zawodowej i Technicznej

Salon Edukacji Zawodowej i Technicznej

Szanowni Uczniowie oraz Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele

Gimnazjów, Szkół Podstawowych i Zespołów Szkolno-Przedszkolnych

 

 Stowarzyszenie Klaster Edukacji Zawodowej i Technicznej

skupiające szkoły zawodowe w Rzeszowie serdecznie zaprasza zainteresowanych uczniów

myślących o wyborze szkoły marzeń do udziału Targach Edukacji Zawodowej i Technicznej
oraz w VI konferencji nt. 

„Kształcenie innowacyjnych kadr zawodowych dla gospodarki Podkarpacia”

 

Konferencja odbędzie się 3 stycznia 2019 r. w budynku V Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza,
al. Powstańców Warszawy 12.

 

PROGRAM KONFERENCJI

  1. Powitanie gości, prezentacja zawodów, w których kształcą rzeszowskie szkoły zawodowe.
  2. Edukacja szansą rozwoju regionu – debata z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Kuratorium Oświaty, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Urzędu Miasta Rzeszowa, Politechniki Rzeszowskiej.
  3. Szkoła zawodowa szkołą przyszłości – debata z udziałem uczniów szkół zawodowych.
  4. Doradztwo zawodowe w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – dyrektor PPP Nr 2 w Rzeszowie Dorota Dominik.
  5. Poczęstunek dla gości.

Patronat honorowy:

  • Marszałek Województwa Podkarpackiego Pan Władysław Ortyl
  • Podkarpacki Kurator Oświaty Pani Małgorzata Rauch
  • Prezydent Miasta Rzeszowa Pan Tadeusz Ferenc
  • Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Pan Tomasz Czop

 

Udział w konferencji jest bezpłatny, uczestnicy otrzymają zaświadczenie oraz materiały informacyjno-promocyjne. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail stowarzyszeniekezit@gmail.com

 

Jednocześnie informujemy, że konferencji towarzyszy VII Salon Edukacji Zawodowej i Technicznej, kierowany przede wszystkim do uczniów i ich rodziców, nauczycieli, pedagogów szkolnych. Rzeszowskie szkoły zawodowe zaprezentują swoją ofertę edukacyjną – zawody poszukiwane na podkarpackim rynku pracy. Uczniowie będą mieli możliwość uczestniczyć m.in. w ciekawych lekcjach, spotkaniach z doradcami zawodowymi, konkursach z nagrodami, pokazie mody branżowej.

 

Zgłoszenie udziału dyrektora, nauczycieli, pedagoga, doradcy zawodowego oraz zorganizowanych grup uczniów w VI konferencji i VII Salonie Edukacji Zawodowej i Technicznej należy przesyłać na adres e-mail stowarzyszeniekezit@gmail.com lub fax 17 748-31-00 do 14 grudnia 2018r.

 

Serdecznie zapraszamy

Stowarzyszenie Klaster Edukacji Zawodowej i Technicznej

Leave a Comment