Przeprowadzenie szkoleń   dla 19   uczniów  (60 godz)Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie z zakresu  szkolenie z branżowego języka angielskiego

Zaproszenie  do złożenia ofert

w ramach wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Autostrada do kariery” Numer wniosku: RPPK.09.04.00-18-0016/17

 

  1. Przedmiot zamówienia:

 

Przeprowadzenie szkoleń   dla 19   uczniów  (60 godz)Zespołu Szkół Samochodowych

w Rzeszowie z zakresu  szkolenie z branżowego języka angielskiego. Zakłada się 2gr średnio 10 os. w wymiarze 30h/gr. Szkolenie będzie prowadzone przez trenera z co najmniej 2 letnim doświadczeniem zawodowym. Zajęcia będą się odbywać popołudniami i w dni wole od zajęć lekcyjnych. Szkolenia prowadzone będą częściowo na symulacji e-learningowej którą posiada ZSSam.
Kurs obejmuje zakresy tematyczne m.in.:

-Budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych

-Rodzaje usterek

-Budowa i eksploatacja silników spalinowych

-Zagadnienia mechaniczne, przekładnie

-Zagadnienia elektromechaniczne.

 

  1. Wymagania:
  • Terminu wykonania zamówienia do 31.05..2019
  • Trenerzy posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie
  • Trenerzy posiadają  doświadczenie w pracy z narzędziem e-lerarnigowym
  • Szkolenia mają odbywać się w Zespole Szkół Samochodowych w Rzeszowie

załączniki do oferty

Zapytanie ofertowe j.ang II zał nr 1 ODPOWIEDŹ OFERTOWA ZAŁĄCZIKI DO OFERTY

Miejsce złożenia oferty: Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowie ul. Warszawska 26a.

 

Osoba do kontaktów: kierownik proj. Adam Fudali Tel 605236230

 

Sposób złożenia oferty:  w formie elektronicznej na adres e-mail: afudali@poczta.onet.pl  lub osobiście w pokoju  nr 3 (sekretariat)

 

Termin złożenia oferty: do 27.12.2018

Leave a Comment