Przeprowadzenie 24 godzinnego szkolenia dla 4 nauczycieli Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie ramach realizacji projektu „Autostrada do kariery”

 Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie 24 godzinnego szkolenia dla 4 nauczycieli   Zespołu Szkół Samochodowych
w Rzeszowie w ramach realizacji projektu  „Autostrada do kariery” nr: identyfikacyjny
RPPPK.09.04. 00-18-0016/17 realizowanego w ramach osi priorytetowej IX, Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Tematyka:

1)  laboratoryjne  umiejętności łączenia, weryfikacji i oceny parametrów i sygnałów najnowszych

podzespołów systemu pojazdowego z opracowaniem charakterystyk nowoczesnych czujników stosowanych w elektronicznych systemach sterowania pracą silnika.

 

2) z zakresu najnowszych rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa biernego, czynnego i komfortu

jazdy (elektronika pokładowa) oraz oceny i weryfikacji poj pod względem ochrony środowiska

 

3) z zakresu naprawy najnowszych zespołów : układów zasilania silnika(np TFSI) ,

zawieszenia, układów napędowych (w tym samochody o napędzie elektrycznym),

Załączniki do pobrania:

zapytanie szkolenia dla nauczycielizał nr 1 ODPOWIEDŹ OFERTOWAZAŁĄCZIKI DO OFERTY

 

Leave a Comment