<span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;”>Otwarcie średniej zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej techników samochodowych podyktowane było potrzebami rozwijającego się gospodarczo nowego województwa rzeszowskiego oraz powstawaniem licznych zakładów pracy, a co za tym idzie, rozwojem transportu drogowego. Oprócz kierowców potrzebni byli fachowcy do obsługi bazy i naprawy taboru samochodowego.</span>

<span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;”>Po kilkumiesięcznych staraniach prowadzonych przez pana Jana Buczka (kierownika Ośrodka Szkolenia Zawodowego Kierowców w Rzeszowie) ogłoszono „Wpisy dla dziewcząt i chłopców” do Technikum Samochodowego.</span>

<span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;”>Po złożeniu przez uczniów egzaminu wstępnego ze wszystkich przedmiotów stanowiących materiał nauczania klas niższych dokonano naboru do 2 oddziałów:</span>
<ul>
<li><span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;”>4-letniego Technikum Samochodowego dla młodzieży po 7 klasie na wydział „Remont i obsługa samochodów” oraz „Eksploatacja samochodów”</span></li>
<li><span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;”>5-letniego Technikum Samochodowego dla pracujących w transporcie na wydział „Remonty samochodów”</span></li>
</ul>
<span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;”>Pierwszego września  1955 roku szkoła rozpoczęła swoją działalność w budynku i hali warsztatowej przy ul. Hoffmanowej 5.</span>

Skip to content