<span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;”>Pierwszym dyrektorem szkoły został pan Władysław Lisak, a kierownikiem warsztatów był pan Tadeusz Synowiec.</span>

<span style=”font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;”>Dyrekcja i Rada Pedagogiczna latem 1955 roku przystąpiły do organizowania szkoły i warsztatów szkolnych oraz ich zaopatrzenia. W placówce działały również biblioteka, komisje przedmiotowe, Samorząd Uczniowski, drużyna ZHP, SKS „Zryw”, chór i zespół muzyczny, koło czytelnicze, zespół recytatorski oraz Komitet Rodzicielski.</span>

Skip to content