Pierwszy Dzień Wiosny w Zespole Szkół Samochodowych w Rzeszowie

W związku z Pierwszym Dniem Wiosny przypadającym na 21 marca klasy, które w I półroczu osiągnęły najwyższe wyniki w nauce  obejrzały w świetlicy szkolnej wybrany przez siebie film pt. „Szybcy i wściekli”.

Były to klasy: 1vT, 4aT, 1aT.

Pozostali uczniowie, którzy  przebrali się w ten dzień w dowolne stroje z okazji tego szczególnego dnia, byli zwolnieni z odpowiedzi ustnych.

Leave a Comment