Tytuł: Kierowca mechanik

Nr zawodu: 832201

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kierowca mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • prowadzenia pojazdów samochodowych;
 • wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy;
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy;
 • wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;
 • oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.

INFORMACJA O ZAWODZIE

Mechatronika to połączenie mechaniki precyzyjnej z elektroniką i informatyką.

W związku z tym absolwent w zawodzie mechatronik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1)      Montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

2)      Wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych;

3)      Wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

Absolwent Szkoły Branżowej I stopnia w tym zawodzie będzie dobrze przygotowany do diagnozowania oraz napraw i obsług układów elektrycznych i elektronicznych w samochodzie ( np. elektryczne szyby, centralny zamek, alarm itp.)

Ponadto ogólne przygotowanie zawodowe pozwoli absolwentowi podjąć prace przy naprawie i montażu sprzętu AGD, montażu urządzeń sterowanych elektronicznie np. bramy, drzwi, centrale alarmowe, systemy monitoringu).

 

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent tego kierunku może pracować jako kierowca, mechanik pojazdów samochodowych oraz może wykonywać wszelkie prace związane z przewozem rzeczy w transporcie drogowym.
Szerokie perspektywy zatrudnienia:
– firmy transportowe – jako kierowca, mechanik
-własna działalność gospodarcza związana z transportem lub naprawa poj. sam.
Uczeń przygotowany jest do zdawania egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B.

 

Kwalifikacje

A.69. Eksploatacja środków transportu drogowego

Program nauczania

3-letni cykl nauki obejmuje m.in. następujące przedmioty zawodowe:

 • Urządzenia i systemy mechatroniczne
 • Podstawy elektrotechniki
 • Materiałoznawstwo zawodowe
 • Podstawy działalności zawodowej
 • Technologie i konstrukcje mechaniczne
 • Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 • Język obcy w branży mechatronicznej
 • Pracownia elektrotechniki i metrologii
 • Pracownia rysunku technicznego
 • Pracownia montażu mechatronicznego
 • Pracownia użytkowania urządzeń i systemów mechatronicznych

 

Skip to content