Leonardo da Vinci

Niemiecka precyzja w polskim warsztacie samochodowym

Pierwszy projekt jaki został zrealizowany przez ZSSam to Niemiecka precyzja w polskim warsztacie samochodowym- w ramach tego projektu 10 uczniów naszej szkoły pojechało na staż do Niemiec. Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 13503EURO.

Celem projektu było:

  • wspieranie uczestników kształcenia i doskonalenia zawodowego w zdobywaniu i wykorzystaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji mających na celu ułatwienie osobistego rozwoju, zwiększenie szans na zatrudnienie oraz uczestnictwo w europejskim Rynku Pracy
  • zwiększenie atrakcyjności szkolenia i kształcenia zawodowego, oraz mobilności dla pracodawców i poszczególnych osób, oraz ułatwienie mobilności pracujących praktykantów
  • zachęcenie do nauki współczesnych języków obcych

Staż został zorganizowany we współpracy z F+U SPOŁECZNYM ZAKŁADEM KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA SAKSONIA SP. Z O.O. (F+U Sachsem GmbH).

EFEKTY:
  • nawiązanie współpracy z ośrodkiem kształcenia w Niemczech
  • zakupienie w ramach projektu ubrań roboczych dla uczniów
  • uczniowie kształcili swoje umiejętności w następujących zadaniach:
  • wymiana paska rozrządu, demontaż i montaż silnika, poznanie zasad działania pompy wtryskowej, ustawianie kąta wyprzedzenia pompy wtryskowej, wymiana paska zębatego w silniku V6, ustawianie zapłonu, sprawdzanie ciśnienia sprężania cylindra, diagnozowanie silnika na warsztatach i stacjach diagnostycznych itp.
  • uświadomienie uczniom, ze nauka języka to okno na świat
  • pozyskanie na rzecz projektu kwoty 13503 EURO w ramach której uczniowie nieodpłatnie uczestniczyli w dwutygodniowym stażu w Niemczech
Skip to content