Kolejny projekt to Mobilni w zawodzie- uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 92 205 Euro. Tym razem był on skierowany do uczniów technikum a w ramach jego realizacji 45 uczniów wyjechało na 2 tygodniowe staże do Niemiec.  Celem projekty było nabycie umiejętności i kwalifikacji w zawodach mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych, umiejętność pracy w zespole, podejmowania decyzji, zdobycie uprawnień na wózki widłowe.

EFEKTY:

  • W ramach projektu 45 uczniów wyjechało na staż
  • Nauczyciele opiekunowie doskonalili wraz z uczniami swoje umiejętności zawodowe
  • Uczniowie uzyskali bardzo cenne dokumenty takie jak EuropassMobility, oraz prawo jazdy na wózki widłowe.
  • Zakupiono laptopa oraz aparat fotograficzny, który po zrealizowaniu projektu przekazano szkole.

Po zrealizowaniu tego projektu wraz z zespołem zorganizowano konferencję upowszechniającą, na którą zaprosiliśmy uczestników stażu ich rodziców, nauczycieli z naszej szkoły i ze szkól zaprzyjaźnionych, dyrekcje szkoły, przedstawicieli organu prowadzącego,  przedstawicieli Narodowej Agencji z Warszawy, przedstawicieli zaprzyjaźnionych salonów samochodowych, potencjalnych pracodawców naszych uczniów oraz przedstawicieli lokalnej prasy. Podczas tej konferencji zacieśniono współpracę, wyciągnięte zostały wnioski długofalowe oraz podjęto zobowiązania w dalszej współpracy. 

Skip to content