DOBRY ZAWÓD – DOBRA PRACA

Kolejny projekt to Dobry zawód to dobra praca – w ramach tego projektu pozyskaliśmy na jego realizacje kwotę 173 359,67 Euro. Celem głównym projektu było zapewnienie pomocy uczniom w zdobyciu praktycznego doświadczenia zawodowego w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych w rzeczywistych warunkach pracy i doskonalenie nabytych wcześniej umiejętności teoretycznych. Projekt był przygotowany dla dwudziestu uczniów trzecich klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie. Staż odbył się w Chemnitz, w Niemczech, w ośrodku szkoleniowym F+U Sachsen GmbH w dniach od 10. 02. 2013 do 2. 03. 2013r.

Była to swego rodzaju innowacja ponieważ nikt do tej pory nie organizował projektów unijnych dla uczniów szkół zasadniczych zawodowych. Sami mieliśmy pewne obawy czy chłopcy sprostają zadaniom, które na nich czekały, ale chciałam by w naszej szkole uczeń zawodówki nie czuł się gorszy od ucznia technikum stąd pomysł by uczniowie z zawodówek też mogli uczestniczyć w zagranicznych wyjazdach. Uczniowie wyjechali na miesiąc tez nieodpłatnie w ramach przyznanego grantu.

Była to swego rodzaju innowacja ponieważ nikt do tej pory nie organizował projektów unijnych dla uczniów szkół zasadniczych zawodowych. Sami mieliśmy pewne obawy czy chłopcy sprostają zadaniom, które na nich czekały, ale chciałam by w naszej szkole uczeń zawodówki nie czuł się gorszy od ucznia technikum stąd pomysł by uczniowie z zawodówek też mogli uczestniczyć w zagranicznych wyjazdach. Uczniowie wyjechali na miesiąc tez nieodpłatnie w ramach przyznanego grantu.

EFEKTY:

  • uczniowie z ZSZ poczuli się dowartościowani
  • zakupiono kamerę i laptopa do prowadzenia obsługi projektu – sprzęt ten potem wszedł w skład sprzętu dydaktycznego szkoły
  • Uczestnicy projektu otrzymali następujące dokumenty: EUROPASSMOBILITY, Certyfikat potwierdzający realizację programu stażu wystawiony przez instytucję przyjmującąF+U Sachsen GmbH oraz uprawnienia do kierowania wózkami widłowymi wystawione przez firmę DECRA.
Skip to content