SZKOLNE KOŁO
ZWIĄZKU STRZELECKIEGO „STRZELEC”


„SPOTKANIE Z SZEFEM MON-u”

24 listopada 2016 r. drugi raz w I półroczu bieżącego roku szkolnego delegacja strzelców z „samochodówki” spotkała się z ministrem Antonim Macierewiczem. W rzeczony czwartek nastąpiło to na obiektach I Batalionu 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. Szef resortu obrony narodowej, goszcząc we wspomnianym mieście, ukazał specyfikę funkcjonowania tworzonych w naszym kraju brygad obrony terytorialnej. Zgromadzeni w sali gimnastycznej 1 Batalionu żołnierze i strzelcy II Południowo-Wschodniego Okręgu Strzeleckiego z uwagą wysłuchali słów ministra.

Warto nadmienić, iż brać strzelecka przejawia zainteresowanie służbą w tych powstających formacjach militarnych. Uczniowie naszej szkoły są wśród nich.

Pobyt Strzelców Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie na obiektach 1 Batalionu wzbogacił wykład pułkownika Artura Barańskiego. Pełni on funkcję Szefa Sztabu Podkarpackiej Obrony Terytorialnej. Pułkownik przedstawił organizację tej jednostki i wymagania dla chętnych do służby w niej.

Ponadto uczniowie – strzelcy naszej szkoły – obejrzeli sprzęt, jakim dysponują „podhalańczycy”.


‘’MONUMENTUM AERE PERENNIUS’’

19 listopada 2016r. wypadła wigilia Uroczystości Chrystusa Króla. Ten dzień miał szczególne znaczenie dla Polski. Nasza Ojczyzna została w ową sobotę zawierzona Zbawicielowi rodzaju ludzkiego. Dokonali tego w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach hierarchowie Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Kraju nad Wisłą, wypowiadając słowa specjalnego Aktu. Nazajutrz zostały one powtórzone podczas wszystkich Mszy Świętych odprawionych w Polsce. Tak też stało się w Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej. Przy czym szczególnie zabrzmiały one w trakcie nabożeństwa rozpoczętego o godz. 15.00. Sprawowana wówczas Najświętsza Ofiara była głównym punktem ceremonii ku uczczeniu Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. W jej trakcie, głosząc słowo boże, ksiądz prof. Nabywaniec ukazał znaczenie chrześcijaństwa w naszym kraju. Po zakończeniu liturgii uczestnicy ceremonii udali się na plac obok Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. W tymże miejscu nastąpiło uroczyste odsłonięcie obelisku upamiętniającego przyjęcie chrztu w 966r. przez włodarza ówczesnego Państwa Piastowskiego Mieszka I. Wydarzenie to niebezpodstawnie przeszło do historii jako Chrzest Polski. Jest w jej dziejach ‘’kamieniem węgielnym’’. Wraz z odsłonięciem obelisku włożono doń ‘’kapsułę czasu’’ dla potomnych jako pamiątkę od obecnie żyjących Polaków.

W ceremonii uczestniczyli przedstawiciele władz parlamentarnych, rządowych i samorządowych – wojewódzkich oraz miejskich. Obecni byli m.in. posłowie: p. Krystyna Wróblewska i p. Andrzej Szlachta, wojewoda podkarpacki – p. Ewa Leniart, marszałek województwa podkarpackiego – p. Władysław Ortyl i p. Henryk Wolicki – wiceprezydent Rzeszowa. Przybyli na nią również reprezentanci służb mundurowych i przedstawiciele Podkarpackiej Rady do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wojskowy poczet sztandarowy w kościele i przy obelisku wystawiła 21. Brygada Strzelców Podhalańskich. W okolicznościowych przemówieniach padały słowa o znaczeniu Chrztu Polski w sferach politycznej, kulturalnej, społecznej i mentalnej. Obecni na ceremonii byli kapłani diecezji rzeszowskiej z księdzem biskupem ordynariuszem – Janem Wątrobą. ‘’Sacerdos Primus diecesiae nostrae’’ poświęcił stojący obok budynku Urzędu Marszałkowskiego obelisk.

Nie zabrakło na obchodach delegacji rzeszowskiego ‘’Strzelca’’. Dziewczęta i chłopcy Jednostki Strzeleckiej 2021 wystawili trzy poczty sztandarowe. Niosły one i reprezentowały sztandary: Bojowy Armii Krajowej, Związku Żołnierzy Armii Krajowej i II Południowo-Wschodniego Okręgu Strzeleckiego. Ponadto w kościele i na placu przed rzeczonym urzędem stał strzelecki pododdział. Część strzelców wspierała Żandarmerię Wojskową w utrzymaniu porządku i zapewnieniu bezpieczeństwa. W gronie delegacji składających wieńce przed obeliskiem była reprezentacja strzelecka. Dowodził nią – jak też wszystkimi innymi obecnymi na ceremonii strzelcami – inspektor Marek Strączek. Wśród strzelców składających wieniec był także, m.in. chor. ZS Zbigniew Sycz. Rzeczony symbol pamięci położyła przy obelisku st. strz. Klaudia Czwarkiel. Warto nadmienić, iż jednocześnie władze samorządowe i ‘’Strzelca’’ reprezentował na ceremonii inspektor dr Jacek Magdoń – radny Podkarpackiego Sejmiku Wojewódzkiego.

Wśród braci strzeleckiej biorącej udział w obchodach byli uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie. Starsi strzelcy Jakub Hołub i Daniel Dziepak godnie zaprezentowali naszą placówkę oświatową jako kolejno: dowódca pocztu sztandarowego II Południowo-Wschodniego Okręgu Strzeleckiego i asystent przy sztandarze Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Szkołę, a zarazem Radę Miasta Rzeszowa w owo niedzielne popołudnie i wczesny wieczór reprezentował również honorowy profesor oświaty p. Mirosław Kwaśniak.

Paweł Rejman


WIZYTA DYREKTORA GENERALNEGO
MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

16 listopada 2016 r. gościł w Rzeszowie przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej. Był to pełniący funkcję Dyrektora Generalnego pan Bogdan Ścibut.

W trakcie pobytu w rzeczonym mieście zawitał do Zespołu Szkół Technicznych  im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Wspomniana placówka oświatowa przygotowała pod kierunkiem  pań  Karoliny Litwin i Moniki Konior-Oleszko z okazji  mającego kilka dni wcześniej miejsce Narodowego Święta Niepodległości i wizyty reprezentanta MON-u widowisko ukazujące trudną, acz zakończoną szczęśliwie drogę Polski do niepodległości po 123 latach niewoli. W przedstawieniu wzięli udział strzelcy z XIV Liceum Ogólnokształcącego  przy Zespole Szkół Technicznych. Ponadto ugościli oni koleżanki i kolegów z Jednostki Strzeleckiej 2021 – na co dzień uczniów rzeszowskich placówek oświatowych: Zespołu Szkół nr 2 oraz Zespołu Szkół Samochodowych, którzy także uczestniczyli w akademii, wystawiając jeden z pododdziałów strzeleckich. Plutony strzeleckie komenderowane przez sierżanta ZS Mateusza Dziepaka godnie zaprezentowały się na przeprowadzonym w Sali gimnastycznej apelu. Jego część artystyczną zakończył pokaz musztry paradnej – niezwykle widowiskowej – w wykonaniu należących do „strzelca” dziewcząt z XIV LO pod dowództwem sekcyjnego ZS Dominika Lorka. Widzowie – wśród nich nauczyciele i uczniowie ZST – byli zachwyceni. Swój podziw wyraził Dyrektor Generalny MON. Nad całością ceremonii wzorowo czuwała pani inspektor ZS Barbara Gajewska – nauczycielka ZST w Rzeszowie.

Warto nadmienić, iż na zaproszenie pani dyrektor rzeczonej placówki oświatowej – Edyty Niemiec w apelu uczestniczyli reprezentanci wojska: pułkownicy Jarosław Mokrzycki (dowódca 21. Brygady Strzelców Podhalańskich) i Mariusz Stopa (Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego  w Rzeszowie), a także porucznik Dariusz Biśto (dowódca JS 2021). Przybyli również przedstawiciele dowództwa  Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego – inspektorzy: Marek Matuła (Komendant Główny ZS „Strzelec” JP), Marek Strączek (dowódca II Południowo-Wschodniego Okręgu Strzeleckiego ZS „Strzelec” JP8) i st. sierżant ZS Mateusz Kaczmarzyk (opiekun Parku Militarnego w Miłocinie). Ponadto w apelu wzięli udział dyrektorzy rzeszowskich szkół, gdzie działa „Strzelec”: Zespołu Szkół nr 2 – pani Stanisława Pepera, Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego – pan Bogdan Rączy  i Zespołu Szkół Samochodowych – pan Zbigniew Pinkowski. Obecna też była nauczycielka kierująca poczynaniami  „Strzelca” w ZS nr 2 – pani Marzena Szpunar.

Po akademii doszło do spotkania dyrekcji ZST i zaproszonych gości z panem dyrektorem Ścibutem. W jego trakcie miała miejsce dyskusja  dotycząca działań i zaangażowania „Strzelca” w służbie Rzeczypospolitej Polskiej. Miły akcent spotkania stanowiło wręczenie reprezentantowi MON-u ryngrafu z symboliką 21. Brygady Strzelców Podhalańskich przez pułkownika Jarosława Mokrzyckiego.

W dalszej części pobytu w Rzeszowie dyrektor Bogdan Ścibut wziął udział w panelowej dyskusji na temat pojęcia „Wojny sprawiedliwe”. Zorganizowali ją pracownicy naukowi Uniwersytetu Rzeszowskiego w „Domu Polonii”. Tej interesującej dyspucie przysłuchiwała się delegacja JS 2021. W jej gronie byli st. sierżant Kaczmarzyk i przedstawiciel rzeszowskiego Zespołu Szkół Samochodowych.

Paweł Rejman


QUARDUUM
NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
Z UDZIAŁEM „SAMOCHODÓWKI”

11 listopada 1918 r. w historii naszego globu jest datą kojarzoną z zakończeniem I wojny światowej. Dla Polski znaczy więcej. Ów poniedziałek historiografia naszego kraju uznała za dzień, w którym po 123 latach niewoli Najjaśniejsza Rzeczpospolita odzyskała niepodległość i zaczęła zdobywać należne sobie miejsce na świecie, jako niezależne państwo.

Z tej okazji 11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Nie jest wobec tego obojętny rzeszowski Zespół Szkół Samochodowych. Tradycyjnie czci pamięć o tym wydarzeniu. Jest to ważny element patriotycznego wychowania młodzieży. Tak też stało się w bieżącym roku. Punkt kulminacyjny obchodów święta w szkole stanowiła uroczysta akademia. Zorganizowano ją 9 listopada w sali gimnastycznej. Warto nadmienić, że oprócz nauczycieli i uczniów wzięli w niej udział zaproszeni goście. Swoją obecnością zaszczycili naszą społeczność szkolną reprezentantanci Koła nr 2 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Majora Henryka Sucharskiego. Byli to panowie prezes Józef Gozdek i zastępca prezesa Ryszard Żołnierczyk. W uroczystości uczestniczył też pan inspektor Marek Strączek – dowódca II Południowo-Wschodniego Okręgu Strzeleckiego Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego.

Zgromadzeni obejrzeli widowisko patriotyczne, pt. „Wolność to diament do oszlifowania”. Przedstawiono w nim dzieje pułkownika Leopolda Lisa-Kuli. Ten wielki bohater narodowy, którego 120. rocznica urodzin wypadła 11 listopada br. „żyjąc krótko, przeżył czasu wiele”. Swe życie związane w sporej części z Rzeszowszczyzną oddał ojczyźnie i za ojczyznę. Jego postawa stanowi godny naśladowania przykład. Spektakl połączony z prezentacją multimedialną przygotowali uczniowie klas III VT, III CTV, II CTV i II ETM. Wsparli ich strzelcy Szkolnego Koła „Strzelca”. Widowisko przygotowano pod kierunkiem pań Anny Czarnik, Agnieszki Depowskiej i Bożeny Gajewskiej – nauczycielek ZSSam. W dalszej części apelu doszło do miłej ceremonii. W jej trakcie reprezentanci ZŻWP wręczyli panu dyrektorowi Zbigniewowi Pinkowskiemu medal okolicznościowy z okazji 35-lecia rzeczonej organizacji. Nie krył zachwytu i wzruszenia z powodu widowiska inspektor Marek Strączek. Apel zwieńczyło wystąpienie pana dyrektora.

Dwa dni później strzelcy z ZSSam. podążyli na miejskie obchody Narodowego Święta Niepodległości zorganizowane tradycyjnie w Kościele Farnym i przed Pomnikiem Pułkownika Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie.
Rozpoczęła je msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Jana Wątroby – ordynariusza diecezji rzeszowskiej i z udziałem ks. bpa Kazimierza Górnego. Głoszący słowo boże ks. kanclerz kurii rzeszowskiej wskazał na znaczenie sprawiedliwości dziejowej. Po nabożeństwie odbył się uroczysty apel na Placu Farnym. Uczestniczyli w nim, m.in. przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. W swym wystąpieniu marszałek województwa podkarpackiego zwrócił uwagę na znaczenie poczynań przodków dla obecnego pokolenia Polaków. Następnie złożono wieńce. Swoisty „finis coronat opus” obchodów stanowił występ grupy strzeleckiej prezentującej artystyczną formę musztry paradnej.

Trzej strzelcy z „samochodówki” stali w szkolnym poczcie sztandarowym. Inni maszerowali w pododdziale strzeleckim. Reprezentant szkoły znalazł się w gronie delegacji ZS „Strzelec” JP składającej wieniec przed pomnikiem cenionego przez Naczelnika Państwa „Dzielnego Chłopca”. Na uroczystościach byli obecni nauczyciele ZSSam. – panowie: dyrektor Zbigniew Pinkowski i radny Miasta Rzeszowa honorowy profesor oświaty Mirosław Kwaśniak.

Faktycznie „samochodówka” zaczęła świętować „11 Listopada” już w poniedziałek 7 listopada br. Tego dnia uczniowie klas II CTW i I VT pod opieką nauczycieli – panów Rafała Domarskiego i Michała Ratajczaka w samo południe obejrzeli usytuowaną na Rynku Rzeszowskim wystawę multimedialną, pt. „Drogi do Niepodległej – Józef Piłsudski”. Przedsięwzięcie to zrealizował Narodowy Bank Polski. Kilka godzin później kilku nauczycieli naszej szkoły udało się do Filharmonii Rzeszowskiej na koncert w wykonaniu Centrum Sztuki Wokalnej pod kierownictwem pani Anny Czenczek, pt. „Zakazane piosenki”. Ta wspaniała uczta kulturalna wprawiła słuchaczy w nastrój patriotyczny i przygotowała mentalnie do obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

Ponadto w jego przeddzień reprezentant naszej szkoły wziął udział w spotkaniu okolicznościowym. Miało ono miejsce w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Rzeszowie. Prowadził je szef rzeczonej instytucji – pułkownik doktor inżynier Mariusz Stopa. W spotkaniu uczestniczył były prezydent Rzeszowa – doktor Mieczysław Janowski. Przedstawiciel „samochodówki” wygłosił podczas spotkania wykład o udziale Rzeszowian w walce o niepodległość Polski w okresie „Wielkiej Wojny”.

Udział w uroczystościach był świadectwem zaangażowania ZSSam. w życie Rzeszowa. Pamięć o 11 Listopada 1918 r. trwa. Pielęgnujmy ją. trzeba to czynić, gdyż aby budować przyszłość, należy posiadać fundament, jakim jest przeszłość.

SUPLEMENT Nauczyciele kierujący przygotowaniem widowiska pt. „Wolność to diament do oszlifowania”:

• Anna Czarnik (scenariusz, reżyseria i obsada)
• Agnieszka Depowska (musztra strzelców, logistyka i współpraca reżyserska)
• Bożena Gajewska (wystrój sali, konsultacja historyczna i współpraca reżyserska)

Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych występujących w widowisku, pt. „Wolność to diament do oszlifowani”:
• Robert Szczepański (III VT) – Leopold Lis-Kula,
• Artur Dopart (II CTV) – Adiutant Leopolda Lisa-Kuli,
• Piotr Gustek (III CTV) – Żołnierz I,
• Przemysław Kolasa (III CTV) – Żołnierz II,
• Sławomir Rak (III VT) – Recytator,
• Michał Kiełb (III VT) – Narrator.

Obsługa techniczna:
• mgr Artur Nesterowicz (nauczyciel filmujący),
• Sebastian Martoń (uczeń klasy II ETM) – nagłośnienie
• Daniel Szypuła (uczeń klasy III VT) – obsługa prezentacji multimedialnej,
• Andrzej Krawczyszyn (uczeń klasy III VT) – fotografowanie.

W widowisku wystąpił oddział strzelców ZSSam.:
• dowódca – drużynowy Dawid Lisowicz (IV CT),
• zastępca dowódcy – sekcyjny Dawid Majda (III DT).

Prezentacja transparentów – uczniowie klasy III VT:
• Dawid Micał,
• Dawid Tondera,
• Mateusz Rząsa,
• Daniel Siłka,
• Dawid Lech,
• Norbert Ostafiński
• Tomasz Woroniecki.

Poczty sztandarowe ZSSam.:
• 9 listopada 2016 r. (apel szkolny):
• Jakub Hołub (II VT),
• Karol Błażej (II VT),
• Daniel Dziepak (II CT).

• 11 listopada 2016 r. (uroczystości miejske):
• Michał Radowiec (I ETM),
• Damian Nazimek (I AZ),
• Mikołaj Bujak (I DZ).

Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowie składa podziękowanie panu inspektorowi Markowi Matule, Komendantowi Głównemu Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego za udostępnienie replik strojów i sprzętu historycznego oraz panu sierżantowi ZS „Strzelec” JP Mateuszowi Wrischke za pomoc w przygotowaniu elementów musztry paradnej.

Paweł Rejman


NIE MA JAK W TRZCIAŃCU

Październik jest miesiącem, w którym brać strzelecka II Południowo-Wschodniego Okręgu Strzeleckiego zwykle odbywa w Trzciańcu trzydniowe szkolenie poligonowe. Tak też stało się w roku 2016. Tym razem zajęcia przeprowadzono w dniach 14-16 października. Pierwszy z nich ozdobiła piękna złoto-jesienna pogoda. W nim ponad 120 strzelców, wśród których byli uczniowie z rzeszowskiego Zespołu Szkół Samochodowych, dotarło do obiektów trzcianieckiego Ośrodka Szkolenia Górskiego. W budynku mieszkalnym młodzi ludzie, będąc pod nadzorem kadry opiekunów, najpierw zakwaterowali się. Potem zjedli kolację. Następnie w trakcie wieczornego apelu zapoznali się z zasadami postępowania i planem zajęć. Przedstawił je komendant szkolenia – inspektor Piotr Panek. Po tym poszli spać. Nastała sobota, 15 października. Ten dzień od wczesnych godzin rannych obfitował w rozmaite interesujące ćwiczenia. Strzelcy wykonywali je ochoczo. Nietrudno było dostrzec w nich zapał i zaangażowanie. Wykazali się dyscypliną i tężyzną fizyczną.

Po śniadaniu podążyli w górzysty, lesisty i trawiasty teren, nad którym unosiła się jeszcze mgła. Podążali na kolejne punkty nauczania. Na nich uczyli się wielu rzeczy przydatnych w dziedzinie militariów.

Trenowali musztrę. Zdobywali i doskonalili umiejętności z zakresu maskowania się. Rozkładali i składali broń. Uczyli się postaw strzeleckich. Przechodzili szkolenie z zakresu poruszania się na polu walki. Przedstawiono im arkana udzielania pomocy przedmedycznej. Sprawdzili swe umiejętności i sprawności we wspinaczce ściankowej. Zyskali oraz poszerzyli wiedzę z zakresu survivalu. Ponadto, używali środków ochrony dróg oddechowych (ubrania ochronne i maski przeciwgazowe) i poruszali się w nich. Te zajęcia odbyli dziewczęta i chłopcy zaczynający swą strzelecką przygodę.

Ich starsi koleżanki i koledzy kształtowali umiejętności na wyższym stopniu wtajemniczenia. Szkolili się w sposobach zdobywania budynków i walki w terenie zabudowanym.
Nie oznaczało to kresu sobotnich zajęć. Po zakończeniu ćwiczeń w terenie i odpoczynku młodzież wysłuchała opowiadania o dziejach „Strzelca”. Została też ostrzeżona o zgubnych skutkach substancji odurzających.

Niedziela, 16 października była ostatnim dniem szkolenia. Przed południem część strzelców kontynuowała ćwiczenia z zakresu zdobywania budynków. Ich młodzi koleżanki i koledzy zapoznali się z zagadnieniami dotyczącymi terenoznawstwa. Po tych ćwiczeniach zajęcia dobiegły końca. Warto nadmienić, iż instruktorzy na punktach nauczania przeprowadzili je wzorcowo.

Strzelcy posprzątali pomieszczenia, w których przebywali od piątku do niedzieli i czekali na przyjazd autokarów, które nadjechały ok. południa. Z nutą nostalgii, której wydźwięk zdawał się oddawać padający deszcz, po wspaniałych i pełnych wrażeń chwilach młodzi ludzie pod opieką kadry opiekunów wsiedli do rzeczonych środków lokomocji i odjechali do Rzeszowa. Stamtąd podążyli do domów.


DE MORTUIS MEMORARE

W kalendarzu liturgicznym Kościoła Rzymsko-Katolickiego 1. listopada wypada Uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu nasze myśli i pamięć kierują się ku zmarłym. W historii Polski data 1. listopada wiąże się z początkiem walk o granice odzyskującej w 1918 r. niepodległośc Rzeczpospolitej. Najpierw podjęto je we Lwowie. Jego polscy mieszkańcy 98 lat temu wzięli udział w nabożeństwie, później chwycili za broń. Dali tym wyraz wierności Polsce.
O ich ofierze i patriotyzmie pamiętają obecni Polacy. W dowód tego uczestniczą w pięknej akcji pod patronatem TVP Rzeszów. Jest to „Światełko pamięci dla Łyczakowa”. W ramach rzeczonego przedsięwzięcia mieszkańcy województwa podkarpackiego ofiarują białe i czerwone znicze na polskie cmentarze we Lwowie i innych miejscowościach na Ukrainie. Nie inaczej było w bieżącym roku w dniach poprzedzających 1. Listopada.
W akcji wzięli udział nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie. Kierowały nią w tej placówce oświatowej Szkolne Koła Wolontariatu i Związku Strzeleckiego „Strzelec”. Spotkała się ona z dużym odzewem. Nasza szkoła przekazała na polskie groby na Ukrainie 94 znicze. Te symbole przewieziono do siedziby TVP Rzeszów przy ul. Wacława Kopisty 27 października 2016 r. – w dniu finału akcji. Tam wkładali je do samochodów strzelcy z JS 2021 – m.in. uczniowie „samochodówki”. Po załadowaniu zniczy na ciężarówki , kierowcy podążyli rzeczonymi pojazdami na Ukrainę. Warto nadmienić, że społeczność szkolna pamięta o zmarłych pracownikach i uczniach „samochodówki”.
Delegacja nauczycieli i uczniów w przededniach 1. Listopada wysprzątała ich groby. Zapaliła na nich znicze.
Ponadto grupa strzelców naszej szkoły w poniedziałek, 31 października zadbała o groby „Żołnierzy Wyklętych” spoczywających na rzeszowskim Cmentarzu na Pobitnie.
Pamiętajmy, że zmarli byli kiedyś tacy, jak my teraz. My zaś będziemy tacy, jacy oni są.


TRADYCJA ZOBOWIĄZUJE

Od Początku bieżącego wieku – nawiązując do wcześniejszej pięknej tradycji – Zespół Szkół Samochodowych corocznie we wrześniu lub na początku października obchodzi Dzień Patrona Szkoły. Społeczność uczniowska składa w nim hołd Obrońcom Westerplatte – jednym z pierwszych bohaterów II wojny światowej, którzy przez 7 dni (1-7 września 1939 r.) przeciwstawili się niemieckiej agresji na Polskę.

Czcząc ludzi ukazujących swą postawą, że „być zwyciężonym i nie ulec – to zwycięstwo”, 30 września 2016 r. nauczyciele i uczniowie naszej szkoły wzięli udział w okolicznościowym apelu. Warto nadmienić, iż uczestniczył w nim zaproszony gość – reprezentujący Radę Rodziców rzeczonej placówki oświatowej. Ważną część akademii stanowiło widowisko odzwierciedlające historię obrony gdańskiego półwyspu. Wykorzystano w nim, m.in. utwór muzyczny Wojciecha Klenczona, pt. „Biały Krzyż” i wiersz Adama Asnyka, pt. „Do młodych”. Tę wyjątkową lekcję historii przedstawili uczniowie szkoły – wśród nich brać strzelecka zrzeszona w JS 2021.

To nie wszystko. W trakcie apelu powrócono do jeszcze jednej tradycji. W jej ramach odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół Samochodowych. Nastąpiło to po części artystycznej. Tekst roty ślubowania pierwszoklasistów odczytał pan wicedyrektor Wojciech Kłoda. Następnie pan dyrektor Zbigniew Pinkowski dokonał symbolicznego pasowania uczniów klas pierwszych ZSSam. Uczynił to, kładąc według rycerskiego obyczaju „na płask” mierzący ok 40 cm długości klucz płaski nr 41 na prawych ramionach uczniów składających ślubowanie na sztandar naszej szkoły. Apel zwieńczyły wystąpienia reprezentanta RR i dyrektora ZSSam.

Ceremonia przygotowana pod kierunkiem pań: Anny Czarnik, Bożeny Gajewskiej i Agnieszki Depowskiej wywarła duże wrażenie w umysłach i sercach społeczności szkolnej. Szczególnie wśród pierwszoklasistów.


PAMIĘĆ POLSKIMI WRZEŚNIAMI PISANA

Wrzesień … Można zaryzykować stwierdzenie, że to szczególnie polski miesiąc. Choćby ze względu na babie lato i początek złotej jesieni. Wszakże jest on miesiącem obfitującym w rocznice wielu wydarzeń z dziejów naszego kraju – radosne, wzniosłe, ale też tragiczne.
Pamięć o nich nie zanika. Dzieje się tak dzięki obchodom tych rocznic. Rzeszów pod tym względem wyróżnia się. Do tradycji należy przypominanie o chwalebnym 12-stym września 1683 r., ponurym 17 września 1939 r. i znamiennym 27 września 1939 r. Są to rocznice kolejno wspaniałej wiktorii wiedeńskiej Króla Jana III Sobieskiego, agresji radzieckiej na broniącą się przed Niemcami Polskę oraz powstania Polskiego Państwa Podziemnego – fenomenu na skalę II wojny światowej.
Do grona organizatorów obchodów z tychże okazji należy rzeszowska jednostka Strzelecka 2021. Jej część stanowi szkolne koło „Strzelca” Zespołu Szkół Samochodowych. Strzelcy z „samochodówki” uczestniczyli we wrześniowych rocznicach. 12 września 2016 r. uczynili to dwukrotnie. O godz. 9:00 wzięli udział w Mszy Św. w intencji rzeszowskich szkół ponadgimnazjalnych. Kilka godzin później przybyli na nabożeństwo stanowiące punkt kulminacyjny pielgrzymki służb mundurowych goszczących w Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej.
O ile rzeczony poniedziałek był pięknym, słonecznym dniem, to sobota, która nastała 5 dni później obfitowała w opady deszczu. Na swój sposób było to wyrażenie smutku z okazji przypadającej wtedy 77. rocznicy napaści ZSRR na Polskę.
Pamięć tego wydarzenia uczczono. Wieczorem 17 września w rzeszowskim kościele Św. Krzyża i pod Krzyżem – Pomnikiem Ofiar Komunizmu odbyły się uroczystości patriotyczne. Nie zabrakło w nich uczniów – strzelców z „samochodówki”. Nieśli oni godnie sztandar szkoły, której patronują jedni z bohaterów września 1939 r. – Obrońcy Westerplatte.
Po upływie 10 dni od rzeczonych obchodów znów strzelecki poczet sztandarowy naszej szkoły pojawił się w rzeszowskim Kościele Św. Krzyża. Tym razem reprezentanci „samochodówki” w modlitewnej zadumie podczas Mszy Św. złożyli hołd twórcom i bohaterom powstałego 27 wrzesnia 1939 r. Polskiego Państwa Podziemnego. Uczynili to również na apelu, jaki przeprowadzono zaraz po nabożeństwie, przed pomnikiem Armii Krajowej przy Al. Lubomirskich w Rzeszowie.
„Nauczycielka życia”, a jest nią historia, różnymi sposobami przekazuje nam jakże bogatą wiedzę. Warto ją poznać i właściwie z niej korzystać.


STRZELCY W KIELCACH

We wtorek, 6 września 2016 r., gdy mrok zanikał i niebo rozjaśniało się, grupa strzelców JS 2021 – w ich gronie uczniowie naszej szkoły – wsiadła do autokaru, którym z parkingu obok ROSiR-u podążyła do Kielc.
Do stolicy województwa świętokrzyskiego brać strzelecka dotarła ok. godziny 9-tej. Tam udała się do obiektów Targów Kielce, gdzie zorganizowano Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego.
W olbrzymiej hali i obok niej znajdowały się śmigłowce bojowe, czołgi, pojazdy opancerzone, wozy obsługi technicznej, a także wiele innych urządzeń oraz przedmiotów niezbędnych dla formacji militarnych i zmilitaryzowanych. Strzelcy z zainteresowaniem zwiedzali pomieszczenia i place. Oglądali wymienione wyżej pojazdy, rozmaite rodzaje broni, pocisków, wyposażenia i elementy umundurowania. Na specjalnych trenażerach sprawdzili swe umiejętności ze strzelania.

 

Warto nadmienić, że tego dnia gościł w hali Targi Kielce Minister Obrony Narodowej – Antoni Macierewicz. Szef rzeczonego resortu odpowiadał na pytania dziennikarzy na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej. Zwiedział obiekty, oglądając umieszczone tam militaria. Czyniąc to, przeszedł przez szpaler, którzy utworzyli reprezentanci Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego.
Wizytę strzelców w Kielcach okrasił smaczny posiłek wojskowy. Po nim, pełni wrażeń i bogatsi w wiedzę militarno-obronną wrócili do domów.

  

NASZE PASJE

Rozmowa z Arturem Dopartem, uczniem Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie

1. Co skłoniło Cię, Artur, do wyboru Zespołu Szkół Samochodowych?
Zawód technika mechanika jest praktyczny i przydatny w życiu. Coraz więcej samochodów podąża drogami. Trzeba je naprawiać. To daje szansę na znalezienie pracy

2. Dlaczego wstąpiłeś do Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego?
„Strzelec” to organizacja, która kształtuje charakter i samodyscyplinę. Uczy organizacji. Przygotowanie do podjęcia odpowiednich działań w razie niebezpieczeństwa jest ważne.

3. Interesujesz się literaturą. Jakie dzieła najbardziej lubisz?
Fascynuje mnie szczególnie Trylogia Henryka Sienkiewicza – „Ogniem i mieczem”, „Potop” i „Pan Wołodyjowski”. Zachwycające są opisy scen batalistycznych, przebiegu bitew i ustawiania wojsk.

4. Kto jest najbardziej ulubionym bohaterem z Trylogii?
Andrzej Kmicic. Jego dzieje przykuwają uwagę najbardziej. Jest to dynamiczna postać. Mimo impulsywnego charakteru wzbudza sympatię. Bardzo cieszy zmiana postępowania pana Andrzeja. Dodam też, że „Potop” odzwierciedla polski charakter i polską mentalność. Maria Konopnicka słusznie nazwała to dzieło „narodową baśnią”.


REMINISCENCJE PO ŚWIATOWYCH DNIACH MŁODZIEŻY

Ćwierć wieku temu na Jasnej Górze w Częstochowie, po raz pierwszy w Polsce, odbyły się Światowe Dni Młodzieży. W bieżącym roku na wakacjach znów nasz Kraj zorganizował to wielkie spotkanie o charakterze religijnym. Tym razem młodych ludzi z całego globu gościł w dniach 26-31 lipca Kraków. Szczególnym gościem spotkania – zainicjowanego przez Świętego Jana Pawła II – był papież Franciszek. Odwiedził on naszą ojczyznę także z okazji jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski.

Zanim młodzi z różnych stron świata dotarli do grodu Kraka, przebywali w wielu miejscowościach naszego kraju. Goszcząc w nich, w ramach Dni Diecezjalnych przygotowywali się do spotkania z Chrystusem i Jego Matką pod przewodnictwem Ojca Świętego.
Część z nich zawitała do Rzeszowa. Doniosłe znaczenie w tymże grodzie nad Wisłokiem miało spotkanie modlitewne, które zorganizowano w Hali na Podpromiu. Doszło do niego 23 lipca br. W trakcie spotkania młodzi ludzie z około 20 krajów dali wyraz swej chrześcijańskiej wiary oraz głębokiej duchowości. Dwa dni później uczestniczyli w Mszy Świętej. Nabożeństwo, któremu przewodniczył ordynariusz diecezji rzeszowskiej – ksiądz biskup Jan Wątroba – odbyło się w Parku Papieskim przy Katedrze pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie. Po zakończeniu Eucharystii jej uczestnicy zostali podwiezieni na rzeszowski dworzec kolejowy. Tam wsiedli do specjalnie przygotowanych pociągów. Rzeczonymi środkami lokomocji podążyli do miasta pod Wawelem.

W trakcie pobytu uczestników ŚDM w Rzeszowie, zadbano o ich bezpieczeństwo. Zajęły się tym policja, jak również straże miejska i pożarna. Wszakże nie tylko owe formacje mundurowe to czyniły. Wśród strzegących bezpieczeństwa gości z całego świata byli też strzelcy. Ich kadra dowódcza 20 lipca br. Na odprawie w diecezjalnym ośrodku ‘’Tabor’’ zapoznała się planem organizacji modlitewnych spotkań w Rzeszowie i obowiązkami powierzonymi strzelcom. Z nich brać strzelecka wywiązała się należycie.

Strzelcy z JS 2021, w ich gronie strzelcy z Samochodówki, pilnowali porządku w Hali na Podpromiu. Udzielali biorącym udział w ŚDM informacji, a nawet pomocy przedmedycznej. Odnosili się do gości z życzliwością i sympatią. Podobnie było w poniedziałek, 25 lipca br. W Parku Papieskim, na trasie wiodącej do dworca kolejowego i ostatnim ze wspomnianych miejsc, Strzelcy strzegli tam bezpieczeństwa młodych z całego świata. Podawali wsiadającym do pociągów posiłki. Uczestnicy ŚDM odwzajemnili się strzelcom. Okazali im wdzięczność i szacunek. Chętnie fotografowali się ze strzelcami. Ci zaś dowiedli odpowiedzialności, solidności, zaangażowania, pracowitości, umiejętności, dyscypliny i pasji. Z ochotą wykonali zlecone zadania. Zasłużyli na pochwałę.


STRZELCY Z SAMOCHODÓWKI W RADIU VIA

Niecodziennej lekcji historii udzielili słuchaczom Katolickiego Radia „VIA” dwaj uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych a zarazem strzelcy JS 2021.
Przebywając 24 października 2013 r. w siedzibie rozgłośni wygłosili oni treść audycji, pt. „Był Twardy i służył Polsce”. Przedstawili w niej sylwetkę pułkownika Jana Stefana Kotowicza. W ten sposób rozszerzyli program obchodów przypadającej 15 października 50 – tej rocznicy śmierci narodowego i rzeszowskiego bohatera.
Pułkownik J. S. Kotowicz był działaczem „Strzelca”, żołnierzem I Brygady Legionów Polskich, oficerem II RP, uczestnikiem kampanii wrześniowej i jednym z dowódców AK. Należał do grona tych, którym za patriotyzm władze komunistyczne odpłaciły aresztowaniem.
Kamil Kujawa z klasy II ETM i Leszek Kopacz z klasy II AT przybliżając na falach radiowych postać żołnierza nazywanego wyklętym, a zasługującego na miano niezłomnego, przekazali słuchaczom fakt, iż walcząc o „dziedzictwo, któremu na imię Polska” nasi przodkowie nie szczędzili najwyższych ofiar. Dar wolności mamy także dzięki żołnierzom niezłomnym. Trzeba o tym pamiętać.


TEN DZIEŃ MA SZCZEGÓLNE MIEJSCE W HISTORII POLSKI

17 września 1939r. – tę datę próbowano skazać na fałszywe interpretowanie. Potęga prawdy okazała się silniejsza. 74 lata później uczniowie strzelcy z naszej szkoły uczcili pamięć owej niedzieli, kiedy o trzeciej nad ranem ZSRR zaatakował walczącą przeciw niemieckiej III Rzeszy Polskę. Strzelcy z Zespołu Szkół Samochodowych wzięli udział z zorganizowanym w Rzeszowie apelu okolicznościowym. Poprzedziła go msza święta w Kościele pw. Świętego Krzyża. Podczas kazania padły słowa o niezłomności Polaków, którzy byli nieugięci zarówno wobec swastyki jak sierpa i młota, przez co ustrzegli swą godność i honor.
Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod Krzyż – Pomnik ofiar Komunizmu. Tam odśpiewali „Rotę” i hymn Polski. Modlili się za ofiary radzieckiego totalitaryzmu. Na koniec złożyli wieńce i zapalone znicze pod krzyżem. W trakcie tej części ceremonii, jak też wcześniej – gdy maszerowano pod Krzyż – Pomnik Ofiar Komunizmu, sygnał na werblu zagrał uczeń klasy III ETM ZS Sam., st. strz. Karol Sitarz.
Warto nadmienić, że pamięć o 17 – tym września okazała się tak silna, iż biorących udział w uroczystości nie odstraszył rzęsisty deszcz. Wpłynął on nawet na nastrój obchodów.


INAUGURACJA ROKU STRZELECKIEGO

Po południu 10 września 2013r. brać strzelecka z jednostek należących do II Południowo – Wschodniego Okręgu pod opieką kadry dowódczej zgromadziła się w Kościele Farnym w Rzeszowie. Tam uczestniczyła we mszy świętej inaugurującej rok strzelecki 2013/2014. Nabożeństwu przewodniczył kapelan Jednostki Strzeleckiej 2021 – ks. Stanisław Szcząchor. W kazaniu wyraził wdzięczność za obecność zgormadzonych na liturgii.
Z kościoła strzelcy przeszli na plac sportowy I Liceum Ogólnokształcącego. Tam odbył się apel okolicznościowy. Na nim zaznajomiono obecnych z planem pracy na rozpoczęty rok szkolny. W trakcie apelu głos zabrał m.in. podpułkownik Barć. Reprezentował on 21 Brygadę Strzelców Podhalańskich. Z nią współpracuje południowo – wschodni Związek Strzelecki OSW. W obchodach inauguracji roku strzeleckiego uczestniczyli strzelcy z rzeszowskiego Zespołu Szkół Samochodowych. Szczególnie ważny był udział uczniów klasy I CTW naszej szkoły. Zapoznali się oni z planem działania „Strzelca”. Przygotowali się wstępnie do działań, które ich czekają.


CZCZĄC PAMIEĆ WRZEŚNIA 1939 I OFIAR UPA Z 1945

8 września 2013r. strzelcy z Zespołu Szkół Samochodowych w składzie delegacji Jednostki Strzeleckiej 2021 udali się do Borownicy. Tam uczestniczyli w obchodach z okazji 74 – tej rocznicy wybuchu II wojny światowej i 68 – ej rocznicy zbrodni dokonanej przez osoby należące do UPA na miejscowej ludności.
Uroczystość zaczęła się od oddania hołdu ofiarom ukraińskiej zbrodni przy tablicy upamiętniającej to wydarzenie. W trakcie apelu nadane zostały odznaczenia za zasługi w pielęgnowaniu pamięci historycznej. Punkt kulminacyjny obchodów stanowiła msza święta w kościele parafialnym. Podczas nabożeństwa kazanie o przejmującej treści patriotycznej wygłosił ks. Stanisław Moskal.
Następnie na miejscowym cmentarzu odbył się Apel Poległych poświęcony żołnierzom 17 Pułku Piechoty Ziemi Rzeszowskiej i ich dowódcy – pułkownikowi Beniaminowi Kotarbie. Oddział ten walczył w rejonie Borownicy 12 września 1939r. przeciw Niemcom. Poległ tam pułkownik Kotarba. Na borownickim cmentarzu jest jego grób.
W kolejnej części obchodów uczestnicy uroczystości będącej poruszającą lekcją historii obejrzeli widowisko przedstawiające walki polsko – niemieckie w okresie II wojny światowej.
Na zakończenie zjedli smaczną grochówkę. W odbywających się w Borownicy obchodach wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz. Obecni również byli żołnierze z Wielkopolski, których formacja nosi imię 17 Pułku Piechoty Ziemi Rzeszowskiej.


HISTORIA ZAPISANA W >> DZIENNIKU” BOJOWYM ZAŁOGI WESTERPLATTE<<

Od szeregu lat Zespół Szkół Samochodowych obchodzi rocznicę wybuchu II wojny światowej. Czyni tak, gdyż nosi imię Obrońców Westerplatte. Ci ludzie byli pierwszymi, którzy na początku września 1939r. przeciwstawili się zbrodniczej polityce III Rzeszy Niemieckiej podczas drugiego globalnego konfliktu (1939 – 1945). 1 – szego października br. w sali gimnastycznej odbył się ku ich czci apel. Stanowił dla uczniów ciekawą lekcję historii.
W części artystycznej wysłuchali oni fragmentów„Dziennika bojowego załogi Westerplatte”, przeplatanych poezją o obronie gdańskiego półwyspu. Wyciąg ze wspomnianego źródła historycznego przeczytali uczniowie naszej szkoły: st. strz. Arkadiusz Sieńko, Maciej Hals (4 b T) i Maciej Dołęga (2 a T). Interpretację wierszy przedstawili Mateusz Bialic (3 a T) i Paweł Wąsacz (2 e TM). W trakcie kończącego część artystyczną Apelu Poległych na werblu zagrał st. strz. Karol Sitarz (3 e TM). Nad oprawą techniczno – dźwiękową czuwał Miłosz Browiński (4 b T). Hołd Westerpaltczykom oddali strzelcy II kompanii ZS Sam. wypowiadając po komendzie – „Polegli na polu chwały” słowa: „Cześć ich pamięci”.
Pracę uczniów występujących w apelu koordynowali nauczyciele języka polskiego i historii. Część artystyczną reżyserowała pani Anna Czarnik. Scenografię przygotowała pani Bożena Gajewska. Treść scenariusza opracował autor niniejszego artykułu.


NA POLANACH I W LASACH GÓR SŁONNYCH

Wśród polskich instytucji realizujących działalność według zasady: „Edukacja młodzieży niechaj podległa będzie narodowym celom najważniejszym” znajduje się Związek Strzelecki Strzelec”. Ta społeczno – wychowawcza, a przede wszystkim patriotyczna organizacja prowadzi dla swych członków, m.in. wakacyjny obóz szkoleniowy w Trzciańcu. Tak było również pod koniec czerwca i w lipcu 2013r. Przez szesnaście dni (29.06 – 14. 07) dziewczęta i chłopcy II Południowo – Wschodniego Okręgu Strzeleckiego brali udział w różnych formach zajęć o charakterze wojskowym. Wśród uczestników nie zabrakło uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie. Strzelcy z naszej placówki codziennie kształtowali tężyznę fizyczną podczas zaprawy porannej. Ubrani w odzież ochronną z maskami przeciwgazowymi na twarzach zdobywali i doskonalili umiejętności właściwego postępowania w terenie skażonym. Uczyli się wielu form udzielania pomocy przedmedycznej. Sprawdzali swą wytrzymałość, demonstrując sposoby ewakuacji poszkodowanych i rannych. Wędrowali z mapą i kompasem. Nie było im straszne obozowanie nocą w plenerze wśród malowniczych terenów Gór Słonnych. Doskonale poradzili sobie w zajęciach z zakresu przetrwania w lesie. Wzorowo obsługiwali łącznice polowe – telefony i kable. Okopywali się i czołgali. Osiągnęli w tym dobre wyniki. Odbyli szkolenie strzeleckie. W jego ramach posługiwali się różnymi rodzajami broni na bazie strzelnicy. Wysłuchiwali szeregu wykładów o tematyce wojskowej, bhp, medycznej oraz historycznej. Z okazji przypadających rocznic uczcili pamięć gen. Władysława Sikorskiego (4 lipca) i ofiar Tragedii Wołyńskiej (11 lipca).
Strzelcy z samochodówki pełni zapału z zaangażowaniem ćwiczyli szereg elementów życia wojskowego. Godnie reprezentowali naszą szkołę. Byli zdyscyplinowani. Dowiedli siły charakteru. Zasłużyli na słowa uznania i pochwałę.
W letnim obozie strzeleckim na obszarze Poligonu Gorskiego Ośrodka Szkolenia XXI Brygady Strzelców Podhalańskich wzięli udział następujący uczniowie ZSSam.:

1. Paweł Jasiński (klasa II CTW)
2. Dominik Kazior (klasa II CTW)
3. Adrian Trzyna (klasa II CTW)
4. Konrad Piękoś (klasa II CTW)
5. Kamil Kujawa (klasa II ETM)
6. Krzysztof Jurczyński (klasa III ETM)
7. Wojciech Tryczyński – Wróbel (klasa I CTW)


7 MARCA 2013 SZCZEGÓLNY DLA NASZEJ SZKOŁY

Od szeregu lat w dniu 7 marca Ulica 3 Maja i Plac Farny w Rzeszowie emanuują zielenią oraz brązem mundurów strzeleckich. Tak było również w obecnym 2013 roku.

Tego dnia rzeczone miasto nad Wisłokiem obchodzi swoiste święto. Czci pamięć poległego w walce o granice odrodzonej Rzeczypospolitej 7 marca 1919r. narodowego, a zarazem regionalnego bohatera – Pułkownika Leopolda Lisa – Kuli. Przed jego pomnikiem na Placu Farnym strzelcy II Południowo – Wschodniego Okręgu składają uroczyste przyrzeczenie. Wśród nich są uczniowie rzeszowskiego Zespołu Szkół Samochodowych. Warto nadmienić, iż w bieżącym roku dla wspomnianej placówki oświatowej ta uroczystość miała charakter szczególny. Po raz pierwszy w gronie osób wyróżnionych do wypowiadania słów roty przy sztandarze strzeleckim był uczeń naszej szkoły – Paweł Jasiński. Ponadto Paweł wystąpił w programie telewizyjnym ukazującym obchody 94 – tej rocznicy śmierci Pułkownika Leopolda Lisa – Kuli. Tym razem „Samochodówkę” reprezentowało 20 chłopców składając przyrzeczenie i maszerując przed Trybuną Honorową, z której oglądał ich, m.in. wnuk Marszałka Piłsudskiego – Pan Krzysztof Jaraczewski. 15 z nich uczy się w powstałej w obecnym roku szkolnym w klasie wojskowej. Do ich oddziału dołączyło 5 dziewcząt z Bratkowic. Formacją dowodził maturzysta naszej placówki oświatowej – sekcyjny Patryk Bednarski. Dzięki nowej grupie strzelców w Zespole Szkół Samochodowych utworzono pluton wchodzący w skład JS 2021.

Na uwagę zasługuje fakt, iż podczas odbywających się na Placu Farnym obchodów dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich – pułkownik Wojciech Kucharski wręczył medale „Za zasługi dla Obronności Kraju”. Nadał je Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak. W gronie odznaczonych znalazł się dyrektor naszej szkoły – pan Zbigniew Pinkowski. Otrzymał medal barwy brązowej.


„U RZESZOWSKIEJ PANI”

12 września 2012r. w 329 – tą rocznicę wiktorii wiedeńskiej polskiego króla Jana III Sobieskiego i 4 – tą nadania Kościołowi Matki Bożej Rzeszowskiej rangi Bazyliki Mniejszej wierni zgromadzili się we wspomnianej świątyni oraz wokół niej, by uczestniczyć w obchodach odpustu. Ich główną część stanowiła Msza Święta odprawiona o godz. 18.00 na placu przed rzeczonym obiektem sakralnym z udziałem ks. bpa ordynariusza diecezji rzeszowskiej Kazimierza Górnego. W nabożeństwie uczestniczyli, m.in. przedstawiciele władz państwowych i lokalnych. Były też obecne delegacje szkół rzeszowskich, wśród nich poczty sztandarowe.

W gronie biorących udział w modlitwie znalazły się reprezentacje wojaka, policji, Państwowej Straży Pożarnej, a także Jednostki Strzeleckiej 2021. Ostatnia z wymienionych wyżej formacji przeżyła szczególną chwilę. W preludium Liturgii Eucharystii sześcioro młodych strzelców złożyło Matce Bożej w darze buławę. W ten sposób rzeszowski „Strzelec” podziękował Królowej Polski za 100 lat istnienia w mieście nad Wisłokiem i powierzył się Jej w dalszą opiekę. Warto nadmienić, że wśród wręczających symbol zwierzchnictwa nad obchodzącą w tym roku jubileusz organizacją byli uczniowie XIV LO Zespołu Szkół Technicznych, X LO Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, Zespołu Szkół Samochodowych, Gimnazjum nr 7 i Gimnazjum nr 9 w Rzeszowie.


ANDRZEJKI W LESIE

26 listopada 2011r. strzelcy z ZSS wraz z koleżankami i kolegami z innych szkół wzięli udział w „Andrzejkowym Biegu Terenowym”. Odbył się on w urokliwych lasach Puszczy Sandomierskiej znajdujących się nieopodal Kolbuszowej. Miał formę zawodów drużynowych.
Ci, którzy w nich uczestniczyli, sprawdzili swój charakter i umiejętności wojskowe. Posługując się mapą i kompasem, pokonali leśne wertepy. Na koniec wszyscy uczestnicy zjedli smaczną, smażoną kiełbaskę. Po tym zwycięzcy otrzymali nagrody.
Eskapada była oryginalną i atrakcyjną formą zabawy andrzejkowej.


TA, CO NIE ZGINĘŁA

W dniu 11 listopada 2011r. członkowie Jednostki Strzeleckiej 2021, wśród nich uczniowie ZSS uczestniczyli w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Rzeszowie. Odbyły się one w Kościele Farnym i przed Pomnikiem Pułkownikiem Leopolda Kuli – Lisa.
11 listopada to dla strzelców data szczególna. Tego dnia w 1918r. po prawie półtora wiekowej niewoli odzyskała tożsamość państwową Najjaśniejsza Rzeczpospolita Polska. Do przywrócenia jej wolności przyczynili się strzelcy, którzy pod komendą Józefów Piłsudskiego, Hallera i Stanisława Szeptyckiego walczyli o niepodległą ojczyznę w latach I wojny światowej. Potem strzegli jej suwerenności i granic.
Do tej pięknej tradycji rozwiązuje Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno – Wychowawcza, kształtująca charaktery młodych Polaków tak, byli dobrymi obywatelami oraz obrońcami kraju między Karpatami i Sudetami a Bałtykiem.


LEKCJA HISTORII W FORMIE WĘDRÓWKI

W dniach 4 października, 4 listopada, 7 listopada i 22 listopada 2011r. uczniowie ZSS wraz z koleżankami i kolegami z XIV LO i ZSKU uczestniczyli w wycieczkach „Śladami Rzeszowskich Strzelców”. Trasę ich wyznaczyły Pomnik Pułkownika Leopolda Kuli – Lisa, Plac Farny, Kościół Farny, I LO, Kościół Świętego Krzyża, Muzeum Okręgowe, Bank PKO BP na ulicy 3 – go Maja, Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego, Krzyż Ofiar Komunizmu, Kościół Garnizonowy i siedziba Jednostki Strzeleckiej 2021 przy ulicy Jagiellońskiej.
Wymienione wyżej miejsca grodu nad Wisłokiem są niemymi świadkami dziejów rzeszowskiego „Strzelca”, a także losów naszego kraju.
Ta swoista podróż w czasie i przestrzeni była atrakcyjną lekcją historii. Uzmysłowiła młodzieży, że „słowa uczą, przykłady pociągają” i należy kontynuować chlubne tradycje przodków.
Warto nadmienić, iż w dniu 7 listopada 2011r. na antenie TVP INFO w regionalnym programie „Aktualności” ukazał się reportaż autorstwa pana Konrada Dudka o wycieczce „Śladami Rzeszowskich Strzelców”.


STRZELECKI POKAZ

30 września 2011r. w Zespole Szkół Samochodowych gościli strzelcy z elitarnej formacji Obrony Terytorialnej Jednostki Strzeleckiej 2021. Wraz z uczniami naszej szkoły należącymi do Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej zaprezentowali umiejętności radzenia sobie w przypadku zagrożenia ze strony przestrzępców.
Po pokazie odbyło się spotkanie w świetlicy szkolnej. Tam zaproszeni goście opowiedzieli histrorię „Strzelca”. Ukazali też bieżącą działalność organizacji.
Wizyta przedstawicieli OT JS 2021 stanowiła dla uczniów ZSS zachętę do wstąpienia w szeregi „Strzelca” kultywującego tradycję tych, którzy przyczynili się do przywrócenia Polsce niepodległości w 1918r.


NIE WOLNO NAM O NICH ZAPOMNIEĆ

26 września 2011r. Rzeszów uczcił pamięć tych, którzy 72 lata temu, mimo niemiecko – radzieckiej agresji kładącej kres II Rzeczpospolitej, utworzyli Polskie Państwo Podziemne. Stało się to 27 września 1939r.
Z tej okazji pod Pomnikiem Żołnierzy Armii Krajowej nieopodal Zamku Lubomirskich odprawiona została Msza Święta pod przewodnictwem ks. bpa Kazimierza Górnego. Po nabożeństwie odbył się apel. Podczas niego oddano czeć tym, którzy dowiedli, że „być zwyciężonym i nie ulec, to zwyciestwo”.
W obchodach wzięła udział delegacja Zespołu Szkół Samochodowych z panem dyrektorem Zbigniewem Pińkowskim na czele. Społeczność szkolną reprezentował poczet sztandarowy. Ponadto w nabożeństwie i apelu uczestniczyli uczniowie – strzelcy naszej szkoły. Razem z koleżankami i kolegami z innych placówek oswiatowych należącymi do Jednostki Strzeleckiej 2021 oddali hołd wielkim patriotom, którzy nie szczędzili dla Polski ofiar najwyższych.


„Strzelecka Gromada w Warszawie”

Wczesnym rankiem w piątek, 28.10.2011 r. grupa ponad 50 strzelców Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW z Rzeszowa (X LO Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, XIV LO Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Samochodowych, IX LO Zespołu Szkół Ogólnokształcących), LO Sędziszowa Młp., Zespołu Szkół w Kolbuszowej, Gimnazjum w Wielopola Skrzyń. oraz Strzyżowa pod opieką kadry dowódczej wyruszyła autokarem prowadzonym przez znakomitych kierowców do Warszawy na wycieczkę szkoleniowo-turystyczną. W stolicy przywitała ich piękna złoto jesienna pogoda. Po wyjściu z autokaru strzelcy udali przez Łazienki Królewskie pod pomnik Polskiego Państwa Podziemnego, by złożyć hołd Obrońcom Ojczyzny. Następnie skierowali swe kroki do gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przy ul. Wiejskiej. Tam obejrzeli salę obrad niższej izby parlamentu. Pani przewodnik opowiedziała im o zasadach funkcjonowania władzy ustawodawczej. Po tym przeszli do sali obrad komisji sejmowych.
Następnie podążyli Krakowskim Przedmieściem na warszawską starówką. Zwiedzili tę urokliwą część miasta. Idąc wspomniana ulicą zatrzymali się przed pałacem namiestnikowskim i obejrzeli siedzibę prezydenta państwa. Kolejny punkt wycieczki stanowiła wizyta przed Grobem Nieznanego Żołnierza oraz pomnikiem Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Strzelcy obejrzeli zmianę warty honorowej przed pierwszym z wymienionych wyżej miejsc. Złożyli tam wiązankę kwiatów i oddali hołd bohaterom, którzy dla Najjaśniejszej Rzeczypospolitej nie szczędzili ofiar najwyższych.
Podobnie postąpili przed pomnikiem Tego, który prawie sto lat temu wiódł do walki o wolną Polskę „młodych strzelców rój” składających na stos swój „życia los”. Z Placu J. Piłsudskiego uczestnicy wycieczki przeszli do Katedry Polowej WP, gdzie modlili się podczas Mszy Św. I nabożeństwa różańcowego za duszę Księdza Biskupa Tadeusza Płoskiego razem z Mamą i rodziną kapłana, który zginą w katastrofie smoleńskiej. Zapalili znicze przy grobie zmarłego tragicznie duchownego i oddali mu cześć.
Potem wysłuchali historii katedry opowiedzianej barwnie przez diakona seminarium polowego Maksymiliana Jezierskiego, wywodzącego się z Rzeszowa. Ksiądz kleryk pokazał strzelcom kaplicę katyńską. Po wyjściu z katedry odbył się krótki apel przed pomnikiem Powstańców Warszawskich. Poprowadził go Szef Sztabu KG ZS „Strzelec” OSW mł. insp. ZS Marcin Waszczuk. Spod pomnika biorący udział w wycieczce pojechali na nocleg do Szkoły Podstawowej Nr 336 im. Jana Bytnara w dzielnicy Ursynów. Przed snem wysłuchali interesującej pogadanki Pana Andrzeja Zajączkowskiego, krewnego kpt. Bolesława Zajączkowskiego, o patriotyzmie. Warto nadmienić, że ten ostatni dowodził obroną Zadwórza k. Lwowa przed bolszewikami 17 sierpnia 1920 roku. Ofiarność obrońców w tym starciu historycy porównują do postawy Spartan strzegących Termopil przed Persami. Po zakończeniu wizyty miłego Gościa młodzież strzelecka udała się na spoczynek. Nazajutrz po śniadaniu biorący udział w przedsięwzięciu pojechali do multimedialnego Muzeum Powstania Warszawskiego. Zwiedzenie tego szczególnego miejsca stanowiło dla nich niezwykle atrakcyjną lekcję historii. Wyprawa dla młodych ludzi była pełna wrażeń, przyczyniła się do kształtowania postawy patriotycznej . Uczestnicy wzbogacili swoją wiedzę historyczną o dziejach naszej Ojczyzny oraz mogli zobaczyć stolicę państwa – Warszawę.


ŚLADAMI PIĘKNEJ TRADYCJI

 

W piątek, 5 marca 1009 r. w przeddzień 90 –tej rocznicy śmierci pułkownika Leopolda Lisa Kuli grupa kadetów Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW JS 2021 złożyła uroczyste przyrzeczenie. Przypieczętowało to ich przynależność do wspomnianej organizacji. Wśród nich było trzynastu uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie. Zapoczątkowali oni działalność „Strzelca” w wymienionej wyżej placówce oświatowej. Inicjatorem i pomysłodawca założenia Szkolnego Koła tej instytucji był pan Dyrektor Zbigniew Pinkowski. Funkcję opiekuna SK „Strzelec” ZS Samochodowych objął drużynowy Paweł Rejman. Wydatnej pomocy udzielili mu sierżant Paulina Gaweł, sierżant Maciej Jarosz i drużynowy Rafał Zawisza. Prowadzili oni zajęcia szkoleniowe.

Uczniowie ZSS należący do „Strzelca” w dniach 20-22 marca 2009 roku udali się do Leżajska. Tam uczestniczyli w pierwszych rekolekcjach strzeleckich. pięć tygodni później (24-26 kwietnia 2009 roku) zdobywali umiejętności wojskowe, przebywając w obiektach XIV Batalionu Czołgowego w Żurawicy i ośrodka szkolenia Trzciańcu. W maju 2009 r. (22-24) zwiedzili stolicę Warszawę, gdzie złożyli hołd, tym którzy dla Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej nie szczędzili największych ofiar. Tydzień wcześniej (17 maja) pomagali w akcji ”Kremówka Papieska” (ul. 3 maja w Rzeszowie). Sprawdzili swoja wytrzymałość i umiejętność orientacji w terenie gdy przemierzali z kompasem i mapą okolice Leżajska (5-7 czerwca) . Podczas wakacji 2009 r. strzelcy z „samochodówki” szkolili się przez 2 tygodnie w Trzciańcu (czerwiec- lipiec) i pojechali na Kresy. Tam uczcili pamięć bohaterów narodowych poległych za ojczyznę (21-22) sierpnia. W trakcie letnich miesięcy uczeń ZSS Jakub Kisała remontował z rodzicem Land Rovera będącego na stanie JS 2021.

W roku szkolnym 2009 /2010 strzelcy z samochodówki doskonalili umiejętności wojskowe w Cisnej (25-27 wrzesień) i Trzciańcu (23-25 października) wzięli udział w zawodach strzeleckich o Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego (14 listopada) i Andrzejkowym biegu Terenowym k. Śmierczowa (28 listopada) . Składali sobie życzenia na wigilii Strzeleckiej (17 grudzień).

Podczas ferii ( 16-19 luty) przebywali na szkoleniu w Werchracie k. Lubaczowa. W pamiętne kwietniowe dni złożyli hołd Ofiarom Mordu Katyńskiego (13 kwietnia) i Przedstawicielom Rzeczypospolitej Polskiej, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. Byli w Warszawie gdzie, pełnili wartę przy trumnie Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki (16-17 kwietnia). Udali się na zajęcia poligonowe do Trzciańca (23-25 kwietnia) i Noc Muzeów do Warszawy (14-15 maja).

Ponadto strzelcy z „samochodówki” włączają sie w obchody świat państwowych, i ważnych rocznic historycznych w szkole oraz mieście. Przygotowują audycje okolicznościowe (m.in. 90 – ta rocznica śmierci Leopolda Lisa kuli, rocznica zakończenia II wojny światowej). W dniu 10 listopada 2009 przedstawili część artystyczną słuchowiska pt ”Oto Polska idzie” Angażują się w organizację „Dnia Otwartego Szkoły” . Gdy część Polski nawiedziła fala powodzi, wzięli udział w akacjach ratowniczych.

ZS „Strzelec” OSW to formacja nawiązująca do patriotycznych tradycji sprzed I wojny światowej i kultywująca je. Uczy postawy służby, pomocy i przyjaźni. Kształtuje charakter, tężyznę intelektualną i fizyczną. Warto do niej wstąpić.

  

Skip to content