Życie każdej szkoły regulują liczne dokumenty. Są to zarówno akty prawne w postaci ustaw i rozporządzeń, jak i dokumenty wewnętrzne, określające pracę szkoły i zasady pracy nauczycieli oraz prawa i obowiązki uczniów. Przepisy wewnątrzszkolne są tworzone przez personel szkoły i dostosowywane do jej potrzeb i wymagań. Można je znaleźć w następujących dokumentach:  
  1. Statut Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie
  2. Plan rozwoju szkoły
  3. Program Wychowawczo-Profilaktyczny
  4. Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO)
  5. Przedmiotowe systemy oceniania:
 
Wymagania edukacyjne dla uczniów Technikum nr 11
4-letniego (po gimnazjum) 5-letniego (po szkole podstawowej)
 
  • informatyka
  • wychowanie fizyczne
  • edukacja dla bezpieczeństwa
  • wychowanie do życia w rodzinie
  • religia/etyka
 
 
Wymagania edukacyjne dla uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia
po gimnazjum po szkole podstawowej

Procedury

 

Regulaminy

  Polityka prywatności  
Skip to content