„Biblioteka jest instytucją, która samym swym istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego”.

Jan Paweł II, 11.06.1999 r.


O naszej bibliotece

Nieodłącznym elementem każdej szkoły jest biblioteka, czyli pracownia służąca realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej. Jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o naszej bibliotece, to zapraszamy do obejrzenia prezentacji.

Aktualności

Godziny pracy

Z A P R A S Z A M Y Poniedziałek 7:30 – 14:00 Wtorek 7:30 – 15:00 Środa 8:00 – 14:00 Czwartek 7:30 – 14:00 Piątek 7:30 – 14:00

Zbiory biblioteki

W zbiorach biblioteki znajdują się oprócz literatury pięknej i lektur książki techniczne, czasopisma, filmy na płytach CD/DVD oraz kasetach video. Zachęcamy do korzystania.

Czasopisma

 • Biblioteka w Szkole
 • Auto Export
 • Auto Moto Serwis
 • Focus
 • Głos Pedagogiczny
 • Poradnik Motoryzacyjny
 • Magazyn Trenera
 • Młody Technik
 • Serwis Motoryzacyjny
 • Motor
 • Nowoczesny Warsztat
 • Warsztat Blacharsko-Lakierniczy
 • Szkoła
 • Świat Nauki
 • Wychowawca
 • Wiedza i Życie
 • Wychowanie Fizyczne w Szkole

Zbiory audiowizualne

Audiobooki

• Przedwiośnie / Stefan Żeromski • Ludzie bezdomni / Stefan Żeromski • Kordian / Juliusz Słowacki • Ogniem i mieczem. Część 1 / Henryk Sienkiewicz • Ogniem i mieczem. Część 2 / Henryk Sienkiewicz • Pan Wołodyjowski / Henryk Sienkiewicz • Potop. Część 1 / Henryk Sienkiewicz • Potop. Część 2 / Henryk Sienkiewicz • Nad Niemnem / Eliza Orzeszkowa • Cierpienia Młodego Wertera / Johann Wolfgang von Goethe • Quo Vadis/ Henryk Sienkiewicz • Nie- Boska komedia/ Zygmunt Krasiński • Dżuma/ Albert Camus • Moralność Pani Dulskiej/ Gabriela Zapolska • Fraszki, Pieśni, Treny/ Jan Kochanowski • Rok 1984/George Orwell • Lalka/ Bolesław Prus • Król Edyp/ Sofokles • Jądro ciemności/Joseph Conrad • Wesele /Stanisław Wyspiański • Pan Tadeusz/ Adam Mickiewicz • Zdążyć przed Panem Bogiem/ Hanna Krall • Ferdydurke/ Witold Gombrowicz

Filmy DVD

• Jack Strong / Władysław Pasikowski • Człowiek z żelaza/ Andrzej Wajda • Wesele/ Andrzej Wajda • Noce i dnie/ reż. Jerzy Antczak • Molier- czyli zmowa świętoszków/reż. Maciej Wojtyszko • Adamie Mickiewiczu/ reż.L. Smolińska, T. Bystram i inni • Stanisław Ignacy Witkiewicz/ reż. Stanisław Kokesz • Nie- Boska komedia/ reż. Zygmunt Hubner • Makbet/ reż. Andrzej Wajda • Folwark zwierzęcy/ reż. John Stephenson • Ferdydurke/ reż. Maciej Wojtyszko • Zbrodnia i kara/ reż. Andrzej Wajda • Mistrz i Małgorzata/ reż. Aleksander Petrovic • Lord Jim/ reż. Lako Adamik • Tartuffe czyli obłudnik/ reż. Andrzej Seweryn • Tango/ reż. Maciej Englert • Chłopi/ reż. Jan Rybkowski • Kordian/ reż. Jan Englert • Lawa opowieść o „Dziadach” Adama Mickiewicza/ reż. Tadeusz Konwicki • Dziady cz. 1,2/ reż. Konrad Swinarski • Lalka/ reż. Wojciech J. Has • Pan Tadeusz/ reż. Andrzej Wajda • Przedwiośnie/ reż. Filip Bajon • Skąpiec/ reż. Louis de Funes • Twórcy literatury: 1.Jarosław Iwaszkiewicz, Jakim pozostał w ludzkiej pamięci/ reż. M. B. Vogt 2.Radość pisania, Wisława Szymborska/ reż. Antoni Krauze 3.Słowa i twarze, Hłasko- piękni dwudziestoletni/ reż. Jan Sosiński • Twórcy literatury: 1. Maria Konopnicka/ reż. Elżbieta Rottermund 2. Artysta i niepokój wieku – Henryk Sienkiewicz 1896-1916 3.Stefana Żeromskiego dusza rozdarta cz. I – real. Lucyna Smolińska • Polscy nobliści (Alfred Nobel, Maria Curie- Skłodowska, Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Czesław Miłosz, Lech Wałęsa, Józef Rotblat, Wisława Szymborska) real. Krzysztof Szmagier • Twórcy literatury: 1. Czesław Miłosz w Berkeley/ scen. I real. Tomasz Klamiński 2. Tadeusz Różewicz/ real. Andrzej Sapija 3.Mandarynki i pomarańcze czyli wiersze Juliana Tuwima/ reż. Wojciech Kościelniak 4. Mikołaj Rej z Nagłowic/ reż. Dorota Latour 5. Kraj z lat dziecinnych Adama Mickiewicza/ real. Ewa Szakalicka

Filmoteka Szkolna

Filmoteka Szkolna jest przedsięwzięciem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Celem projektu jest włączenie wiedzy o filmie do procesu edukacji szkolnej. Projekt zrealizowany został we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy wsparciu TVP SA, studiów i wytwórni państwowych, oraz prywatnych producentów filmowych. Od ponad stu lat film jest się trwałym elementem współczesnej kultury. Stworzył swoje własne środki wyrazu i stał się źródłem wiedzy o człowieku i świecie. Dlatego w programie szkolnym obok wychowania literackiego, plastycznego i muzycznego, powinno znaleźć się miejsce również na wychowanie filmowe. W dobie panowania kultury audiowizualnej, Filmoteka Szkolna, ma stanowić skuteczną pomocą w realizacji tego zadania. Do prawie 15 000 szkół w całej Polsce trafiły pakiety płyt DVD zawierające ponad 50 filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych. Filmy dobrane zostały do 26, zaproponowanych przez specjalistów od danego przedmiotu, tematów lekcji i zajęć pozalekcyjnych (j.polski, historia, wiedza o sztuce, wiedza o społeczeństwie). Filmy te nie są ekranizacjami lektur ani zestawem najważniejszych osiągnięć polskiej kinematografii. To dzieła, które zdaniem filmoznawców, dobrze ilustrują poszczególne tematy, z punktu widzenia wiedzy o filmie. Dodatkowo, do każdego zestawu filmów dołączono wprowadzenie prof. Tadeusza Lubelskiego oraz krótkie filmy związany z omawianym tematem, zrealizowane przez studentów Szkoły Filmowej w Łodzi. Jeden z pakietów trafił również do naszej szkoły.

Filmoteka szkolna – wykaz filmów

  Lp Temat  przewodni   I  film, reżyser   II film, reżyser   III film, reżyser
1 Kino myśli Struktura kryształu reż. K. Zanussi Tango reż. Z. Rybczyński
2 Moralność kamery Z punktu widzenia nocnego portiera reż. K. Kieślowski Nienormalni reż. J. Blaut
3 Obserwacje codzienności Cześć Tereska reż. R. Gliński Rodzina człowiecza reż. W. Lesicki
4 Kadry pamięci Jak być kochaną reż. W.J. Has … Portret własny reż  J. Skalski
5 Obrazy magiczne Historia kina w Popielicach reż. J.J. Kolski Oczy uroczne reż. P. Szulkin  
6 Filmowe przypowieści Żywot Mateusza reż. W. Leszczyński Schody reż. S. Schabenbeck Arka reż. G. Jonkajtys
7 Siła symbolu Popiół i diament reż. A. Wajda Krótka historia jednej tablicy reż. F. Falk Chleb reż. G. Skurski
8 Metafory prawdy Wszystko może się przytrafić reż. M. Łoziński Szczurołap reż. A. Czarnecki Siedem kobiet w różnym wieku reż. K. Kieślowski
9 Mówić nie wprost Rejs reż. M. Piwowski Urząd reż. K. Kieślowski
10 Bez komentarza Defilada reż. A. Fidyk Egzamin dojrzałości reż. M. Łoziński
11 Rozdroża historii Człowiek z marmuru reż. A. Wajda Dokąd reż P. Kędzierski
12 Zapisy przeszłości Usłyszcie mój krzyk reż. M. Drygas Fotoamator reż. D. Jabłoński
13 Wokół narod. stereotypów Eroica reż. A. Munk Ostry film zaangażowany reż. J. Antonisz
14 Gorzki  śmiech Zezowate szczęście reż. A. Munk Fotel reż. D. Szczechura
15 W krzywym zwierciadle Hydrozagadka reż. A. Kondratiuk Polska kronika non-camerowa, reż J. Antonisz
16 Współczesne lęki Dług reż. K. Krauze Nasza ulica reż. M. Latałło
17 Portrety zbiorowości Sól ziemi czarnej reż. K. Kutz Jestem zły reż. G. Pacek
18 Mali bohaterowie Abel, twój brat reż.  J. Nasfeter Męska sprawa reż. S. Fabicki
  19   Miedzy fikcją  a rzeczywist.   Ucieczka z kina Wolność reż. W. Marczewski   Exit reż. G. Koncewicz
20 Poezja i proza kina Aria dla atlety reż. F. Bajon Dziewczyny do wzięcia reż. J. Kondratiuk
21 Kino o kinie Amator reż. K. Kieślowski Ćwiczenia warsztatowe reż. M. Łoziński
22 Gry filmowe DEJA VU reż. J. Machulski Wyjście na jaw robotników reż. M. Dudziewicz
23 Malarskie inspiracje Brzezina reż. A. Wajda Łagodna reż. P. Dumała
24 Nowa estetyka Gry uliczne reż. K. Krauze Strojenie instrumentów reż. J. Kucia
25 Esej filmowy Iluminacja reż. K. Zanussi Prekursor reż. G. Królikiewicz
26 Kim jestem Zmruż oczy reż. A. Jakimowicz Gadające głowy reż. K. Kieślowski
Do wszystkich płyt dołączone są broszury z materiałami informacyjnymi dla nauczycieli.

Regulamin biblioteki


Pracownicy

Obsadę biblioteki stanowią następujący nauczyciele – bibliotekarze:

 • mgr Anna Jaworska- Strzelec
 • mgr Monika Kulon
Skip to content