Najlepszy z najlepszych

Uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów

Daniel Krzyżanowski, uczeń klasy IVaT 19 grudnia 2017 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie uczestniczył w uroczystości oficjalnego wręczenia dyplomów.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Uczniowi, jego Rodzicom i Wychowawcy serdecznie gratulujemy!

 

Leave a Comment