Absolwent Zespołu Szkół Samochodowych

INFORMACJE:

Stanowisko / nauczane przedmioty: nauczyciel przedmiotów zawodowych
Nazwa pracowni / piętro / numer sali: pracownia podwozi i nadwozi/ II piętro/ 57

KONSULTACJE

czwartek 7:00 – 8:45

MATERIAŁ DYDAKTYCZNY

Pytania i zadania egzaminacyjne

Skip to content