Krótkie kursy szkoleniowe z egzaminem w Izbie Rzemieślniczej w Rzeszowie

Krótkie kursy szkoleniowe

z egzaminem w Izbie Rzemieślniczej w Rzeszowie

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji w Rzeszowie realizuje dwa projekty i prowadzi rekrutację na kursy teoretyczne kończące się egzaminami czeladniczymi.

Zarówno kursy te, jak i egzaminy są całkowicie finansowane przez te projekty ze środków UE.

 

Cel kursów:

wzrost kwalifikacji i uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu potwierdzone otrzymaniem świadectwa czeladniczego (po zdaniu egzaminu) oraz nostryfikacja tego świadectwa przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych uprawniająca do wykonywania zawodu na terenie Unii Europejskiej

Płatność przez uczestników:

bezpłatny kurs, egzamin czeladniczy oraz nostryfikacja świadectwa

Rodzaje kursów:

 • kucharz: 60 miejsc
 • cukiernik: 30 miejsc
 • piekarz: 20 miejsc
 • monter instalacji i urządzeń sanitarnych: 5 miejsc
 • operator obrabiarek skrawających: 20 miejsc
 • mechanik / elektromechanik pojazdów samochodowych: 50 miejsc
 • fryzjer: 35 miejsc
 • kosmetyczka: 40 miejsc

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • wiek: powyżej 18 lat
 • osoby zarówno pracujące, jak i bezrobotne
 • udokumentowany co najmniej trzyletni okres zatrudnienia w jednym z wyżej wymienionych zawodów (wlicza się także staż zatrudnienia jako pracownik młodociany)

Czas trwania kursu:

48 godzin, niezależnie od branży

Wszystkie kursy powinny się zakończyć do końca maja 2018 r. (maksymalnie do połowy czerwca 2018 r.)

Organizacja kursów:

a) składają się tylko z części teoretycznej, odbywającej się w salach wykładowych; po zakończeniu kursu uczestnik podchodzi do egzaminu czeladniczego, który przeprowadza Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie. Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje świadectwo czeladnika oraz dokument nostryfikujący z Ministerstwa Spraw Zagranicznych upoważniający do legitymowania kwalifikacjami w danym zawodzie na terenie UE

b) minimalna wielkość grupy: 5 osób

Rekrutacja:

a) dokumenty potrzebne do udziału w kursie: do pobrania ze stron: http://bqj.com.pl/projekt-nowosc/ lub http://www.rzemieslnik.ida-system.pl/

b) chętnych można zgłaszać: Katarzyna Zięba, tel. 533-130-400, e-mail: k.zieba@aldeo.pl

Osoby zgłaszające się zostaną przydzielone do jednego z poniższych projektów:

1. „Kreuj swoją przyszłość według potrzeb podkarpackiego rynku pracy”

2. „Podkarpacki rzemieślnik – startuje!”

Leave a Comment