Konkurs plastyczny

Rok 2019 poświęcony jest pisarzowi Gustawowi Herlingowi – Grudzińskiemu. W związku z tym zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie plastycznym, polegającym na wykonaniu portretu pisarza. 

Konkurs realizowany jest w ramach projektu biblioteki ZSS w Rzeszowie pt. „Rok 2019 rokiem Gustawa Herlinga – Grudzińskiego.

Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają : mgr Bożena Gajewska, mgr Monika Kulon, mgr Anna Jaworska- Strzelec.

Cele konkursu:

  • przybliżenie, popularyzacja i utrwalenie wiedzy o pisarzu Gustawie  Herlingu- Grudzińskim;
  • rozwijanie zdolności plastycznych połączonych z poszukiwaniem i wyborem informacji dotyczących pisarza.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

  • Wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej – portretu pisarza Gustawa Herlinga- Grudzińskiego.
  • Format pracy dowolny.

TERMINY:

  • Termin składania prac do końca listopada 2019 roku (do biblioteki ZSS).

                                           WYMAGANIA KONKURSOWE:

  • Uczestnik konkursu może zgłosić od 1 do 3 prac.
  • Każda praca na odwrocie musi zawierać czytelne dane: tytuł, imię i nazwisko autora oraz klasę.

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH:

  • Zgodność z tematem
  • Interpretacja własna
  • Walory artystyczne

Leave a Comment