KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

Rok  2019 ogłoszony został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Uczczenie pisarza ma związek z przypadającą w 2019 r. 100. rocznicą  urodzin.

W związku z tym biblioteka Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie organizuje konkurs pięknego czytania.

 Celem tego przedsięwzięcia jest kultywowanie pamięci, popularyzowanie twórczości jednego z najwybitniejszych pisarzy polskich XX wieku- Gustawa Herlinga – Grudzińskiego.

 

 

Regulamin SZKOLNEGO KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA
2019/2020

 

 1. Cele konkursu
  – Upowszechnianie czytelnictwa
  – Rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród młodzieży
  – Rozwijanie zamiłowań i zainteresowań czytelniczych uczniów
  – Uczenie aktywnego odbioru literatury
  – Podniesienie poziomu czytelnictwa
 2. UCZESTNICY KONKURSU
  Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły.
 3. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU
  Konkurs odbędzie się 30.10.2019 r. ( środa) w bibliotece szkolnej.
 4. ZASADY KONKURSU :
  – Konkurs ma charakter jednoetapowy
  – Uczniowie zgłaszają swój udział w konkursie w bibliotece szkolnej
  do dnia 29.10.2019 r.

– Zainteresowani przygotowują do konkursu wybrany fragment książki
Gustawa Herlinga- Grudzińskiego – Inny świat
– Prezentacja nie może być dłuższa niż 4 min.

 1. Kryteria oceniania
  – Dykcja
  – Poprawność wymowy oraz dbałość o kulturę języka
  – Oryginalność interpretacyjna

 

 

 

Leave a Comment