Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

Informacje o egzaminach zawodowych

 1. Terminy egzaminów:
 • 10 stycznia 2018 r (środa) – część praktyczna, kwalifikacja M.42,
  zdają uczniowie klas czwartych technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych.
 • 11 stycznia 2018 r (czwartek) – część pisemna egzaminu, kwalifikacje: E.03, E.19, M.12, M.18, M.42,
  zdają uczniowie wszystkich klas trzecich i czwartych technikum.
 1. Szczegółowy harmonogram egzaminów w dniach 10 i 11 stycznia jest wywieszony w gablocie i umieszczony na stronie internetowej szkoły.
 2. Część praktyczną w kwalifikacjach E.03, E.19, M.12, M.18 uczniowie zdają w Centrum Kształcenia Praktycznego zgodnie z wywieszonym harmonogramem.

 

Informacje dla zdających:

 1. Zdający zgłaszają się przy wyznaczonej sali co najmniej pół godziny przed wyznaczoną godziną egzaminu.
 2. Zdający musi posiadać przy sobie dokument tożsamości oraz czarny długopis.
 3. Zabrania się wnoszenia na sale egzaminacyjne urządzeń telekomunikacyjnych (telefonów komórkowych).
 4. Zdający na części pisemnej we wszystkich kwalifikacjach oraz na części praktycznej w kwalifikacji M.42 może posiadać kalkulator  prosty (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, procenty, pierwiastek).

 

Organizacja pracy szkoły w czasie egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe:

 • 10 styczeń 2018 r (środa), część praktyczna M.42: zajęcia dydaktyczne w szkole odbywają się zgodnie z planem.   Uczniowie klas czwartych zdający tę kwalifikację, o godzinie 12.15 są zwolnieni z zajęć lekcyjnych.
 • 11 styczeń 2018 r (czwartek), część pisemna egzaminu: klasy pierwsze i drugie technikum oraz drugie i trzecie        ZSZ i pierwsze szkoły branżowej mają dzień wolny od zajęć dydaktycznych w szkole.

Zajęcia w CKP SAWAS odbywają się zgodnie z planem.

Skrócony harmonogram egzaminu i listy zdających:

10 styczeń 2018

Część praktyczna M.42 –  godzina 13.00

 

11 styczeń 2018

Część pisemna E.03 – godzina 10.00

Część pisemna M.18 – godzina 10.00

Część pisemna M.28 – godzina 10.00

Część pisemna M.12 – godzina 12.00

Część pisemna E.19 – godzina 14.00

Część pisemna M.42 – godzina 14.00

 

Zdający mają obowiązek zgłosić się na egzamin pół godziny wcześniej!

 

Leave a Comment