Egzamin z kwalifikacji

Egzamin z kwalifikacji

Informacje o egzaminie:

 1. Terminy egzaminu:

17 czerwca 2019 r (poniedziałek)

– część praktyczna, kwalifikacja M.42 (poprawka dla absolwentów klas klas czwartych), godz. 13.00, sala 100 (świetlica)

–  część praktyczna, kwalifikacja E.18, zdają uczniowie klasy 3adT, technik mechatronik, godz. 9.00, sala 40

18 czerwca 2019 r (wtorek) – część pisemna egzaminu, kwalifikacje: E.03, E.18, E.19, M.12, M.18, M.42, zdają uczniowie wszystkich klas trzecich i absolwenci klas czwartych technikum.

 1. Szczegółowy harmonogram egzaminów w dniach 17 i 18 czerwca jest wywieszony w gablocie przy wejściu głównym do szkoły.
 1. Część praktyczną w kwalifikacjach E.03, E.19, M.12, M.18 uczniowie zdają w Centrum Kształcenia Praktycznego zgodnie z wywieszonym harmonogramem.

Informacje dla zdających:

 1. Zdający zgłaszają się przy wyznaczonej sali co najmniej pół godziny przed wyznaczoną godziną egzaminu.
 2. Zdający musi posiadać przy sobie dokument tożsamości oraz czarny długopis.
 3. Zabrania się wnoszenia na sale egzaminacyjne urządzeń telekomunikacyjnych (telefonów komórkowych).
 4. Zdający na części pisemnej we wszystkich kwalifikacjach oraz na części praktycznej w kwalifikacji M.42 może posiadać kalkulator prosty (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, procenty, pierwiastek).

 

Organizacja pracy szkoły w czasie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe:

 

 1. 17 czerwca 2019 r (poniedziałek), część praktyczna M.42 oraz E.18: zajęcia dydaktyczne w szkole odbywają się zgodnie z planem. Uczniowie klasy 3 adT, zdający kwalifikację E.18 są zwolnieni z zajęć tylko na czas egzaminu.
 1. 18 czerwca 2019 r (wtorek), część pisemna egzaminu: klasy pierwsze i drugie technikum , trzecie ZSZ , pierwsze i drugie szkoły branżowej mają dzień wolny od zajęć dydaktycznych w szkole.
  Zajęcia w CKP SAWAS odbywają się zgodnie z planem.

 

 

 

Skrócony harmonogram egzaminu z kwalifikacji w szkole:

17 czerwca 2019 (poniedziałek):

 1. Godzina 9.00, sala 40, kwalifikacja E.18, część praktyczna, czas trwania egzaminu 180 minut
 2. Godzina 13.00, sala 100 (świetlica), kwalifikacja M.42, część praktyczna (poprawka), czas trwania egzaminu 120 minut.

 

18 czerwca 2019 (wtorek):

Część pisemna, czas trwania 60 minut

 1. Godzina 10.00:

– kwalifikacja E.03, 1 zdający, sala 101 (sala gimnast.)

– kwalifikacja M.18, 40 zdających, sala 100 (świetlica)

– kwalifikacja M.18, 34 zdających, sala 101 (sala gimnast.)

 1. Godzina 12.00:

– kwalifikacja E.18, 13 zdających, sala 31

– kwalifikacja M.12, 11 zdających, sala 30

– kwalifikacja M. 12, 40 zdających, sala 100 (świetlica)

– kwalifikacja M.12, 55 zdających, sala 101 (sala gimnast.)

 1. Godzina 14.00:

– kwalifikacja E.19, 5 zdających, sala 31

– kwalifikacja M.42, 2 zdających, sala31

 

 

 

Leave a Comment