Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Samochodowych

Dzień Edukacji Narodowej to święto polskiej oświaty, które upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej (KEN). Została ona utworzona z inicjatywy ostatniego króla Polski – Stanisława Augusta Poniatowskiego
i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773r. Potocznie dzień ten zwany jest Dniem Nauczyciela.

Z okazji DEN 12 października bieżącego roku szkolnego w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia. Uczestniczyli w niej wszyscy nauczyciele, dyrekcja, pracownicy szkoły a także zgromadzona w sali gimnastycznej młodzież.

Część oficjalną poprowadził dyrektor szkoły – Pan mgr Zbigniew Pinkowski. Wygłosił oficjalne przemówienie, przypomniał krótką historię święta oraz wyróżnił swoich pracowników za pracę i wręczył im nagrody. Podziękowania dla grona pedagogicznego za życzliwość oraz wsparcie –
w imieniu całej społeczności uczniowskiej – przedstawił przewodniczący Samorządu Szkolnego – Jan Rostowski, uczeń kl.3eTM. Na ręce Pana Dyrektora złożył symboliczne kwiaty – ufundowane przez Radę Rodziców Zespołu Szkół Samochodowych.  Przedstawiciele Rady Rodziców również uświetnili swoją obecnością naszą szkolną uroczystość, składając wszystkim pracownikom życzenia i kosz słodyczy.

Część artystyczną przygotowały wraz z młodzieżą pani A.Jaworska-Strzelec oraz pani B.Piotrowska. Przedstawienie pod nazwą „W warsztacie samochodowym” wzbudziło żywe zainteresowanie wśród słuchaczy. Spektakl
w zabawny, ale i satyryczny sposób ukazywał scenę zwyczajnego dnia pracy samochodziarza – z pewnością nie o przyszłych absolwentach ZSSam. była
w nim mowa J. Muzykę, stroje i scenografię młodzi aktorzy przygotowali sami. W skeczu udział wzięli uczniowie kl.3eTM: Tomek Kamyk – prezes warsztatu samochodowego „Szałas”; Michał Radawiec – wcielił się w rolę Zdziska; Krzysiek Ochab – to młody, poznający tajniki pracy blacharza; kupującym cudownego opla „z osiemdziesięciu kilogramów szpachli” – był Mateusz Czarny. Muzykę do spektaklu i nagłośnienie przygotował, jak zawsze, Sebastian Martoń, towarzyszył mu Piotr Domoń.

Takie uroczystości szkolne zawsze wzruszają, wywołują rozbawienie zebranych i uświetniają każdy Dzień Edukacji Narodowej.

BP

Leave a Comment