Apel podsumowujący wyniki nauczania , zachowania oraz frekwencji w I półroczu roku szkolnego 2017/2018

23 lutego 2018 r. odbył się w naszej szkole apel podsumowujący wyniki nauczania , zachowania oraz frekwencji w I półroczu roku szkolnego 2017/2018

 Sprawozdanie z działalności Samorządu Szkolnego w pierwszym półroczu roku szkolnego 2017/2018.

W bieżącym roku szkolnym funkcjonuje w ZSS 25 klas – są to zarówno technika jak i zasadnicze szkoły.

Wykaz wyników nauczania poszczególnych klas za I półrocze oraz ich frekwencji.

Najlepsze klasy pod względem nauki w I półroczu to:

 1. 1vT – średnia ocen: 3,45
 2. 4aT – średnia ocen: 3,44
 3. 1aT – średnia ocen: 3,34

Najlepsze klasy pod względem frekwencji to:

 1. 1aT – 91,19%
 2. 1vT – 89,09%
 3. 4aT – 87,87%

Pamiętajmy, że frekwencja ma decydujący wpływ na ocenę z zachowania, dlatego ważne jest, by nie opuszczać zajęć lekcyjnych, a przede wszystkim je w terminie usprawiedliwiać.

Należy zastanowić się, dlaczego wiele klas ma tak niską frekwencję – spadającą nawet poniżej 70%. Mamy z kogo brać przykład, bo są uczniowie, którzy nie opuścili ani jednej godziny w I półroczu. Do nich należy: Rafał Baran z kl.1eTm – utrzymał od początku roku 100% frekwencji. Są wśród nas uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen 4,0 i wyżej. Tych uczniów jest 40.

Najlepsi z nich to:

 1. Daniel Krzyżanowski – kl.4aT – średnia ocen: 5,0
 2. Żak Andrzej z kl.3vT– średnia ocen: 4,82
 3. Bartosz Pióro- klasa 3adt – średnia ocen: 4,79

Najlepsza klasa zasadnicza to:

 1. 3dz – średnia ocen: 3,16

Kolejno – 3cez – średnia ocen – 3,06 oraz  2cez – średnia ocen2,99.

Najlepsza klasa zasadnicza pod względem frekwencji to: 2dz – 77,94%

Najwyższą średnią ocen uzyskała Marta Kantor  z kl. 3cez – średnia ocen: 4,56.

Gratulujemy!

 

Na uwagą zasługuje fakt, że w bieżącym roku uczniowie naszej szkoły otrzymali za wyniki w nauce stypendia. Przyznane zostały następujące:

Stypendium Rady Ministrów 2017/18

 • Daniel Krzyżanowski 4aT

Młody inżynier 2017/18

 • Daniel Krzyżanowski 4aT
 • Krzysztof Burek 2vT
 • Bartosz Pióro 3adT
 • Karol Ślęczka 3adT
 • Bartosz Drygaś 4eTm

Stypendium Dyrektora Szkoły za pierwsze półrocze 2017/18

 • Daniel Krzyżanowski 4aT

Wszystkim wyróżniającym się gratulujemy. Życzymy uporu w dążeniu do jak najlepszych wyników w nauce, zachęcamy jednocześnie pozostałych do pogłębiania swojej wiedzy i dorównywania swoim pozytywnie wyróżniającym się kolegom.

 

Zatrzymajmy się na chwilę nad sprawami związanymi z funkcjonowaniem pracy naszej szkoły. Wiele sytuacji jest niepokojących:

 

 • coraz częściej spóźniamy się na lekcje – reagujmy na dzwonki i kontrolujmy własną samodyscyplinę,
 • nie wychodźmy poza teren szkoły podczas przerw śródlekcyjnych;
 • nie opuszczajmy zajęć lekcyjnych, bo konsekwencją nieobecności zawsze będzie gorsza ocena, a przecież sami sobie wybraliśmy tę szkołę;
 • należy wspomnieć o problemie pogarszającej się dyscypliny, nieuszanowaniu cudzej własności, sal lekcyjnych, ubikacji;
 • prosimy o odpowiedzialne i zgodne z przeznaczeniem użytkowanie sprzętów szkolnych. Wszystkim nam służą.
 • przypominamy, że – zgodnie z zapisem w Statucie Szkoły – istnieje w szkole i w jej obejściu zakaz palenia papierosów i stosowania wszelkich używek. Pamiętajmy, że nieprzyjemne konsekwencje – jako dorośli ludzie – będziemy musieli ponosić; mogą się skończyć nawet usunięciem ze szkoły;
 • stosujmy się do znaków obowiązujących w obejściu szkoły – np. znak zakazu zatrzymywania się i postoju;
 • często słyszymy również o agresji w naszej szkole – należy pamiętać, że jedyną drogą prowadzącą do zminimalizowania agresywnych zachowań jest społeczna dezaprobata negatywnych poczynań;
 • i najważniejsze – pamiętajmy o kulturze osobistej każdego z nas .

 

  Krótka refleksja na temat kultury bycia

   „Kultura osobista młodego człowieka i sposób wypowiadania się współczesnej młodzieży”

 

 Szkoła jest miejscem, w którym ciągle kontaktujemy się z ludźmi – z rówieśnikami, nauczycielami, pracownikami szkoły. Szkoła to nie bezludna wyspa, a więc obcowanie z ludźmi nakłada na nas szereg obowiązków. Przede wszystkim dotyczących naszej kultury osobistej. Ubiór zewnętrzny, cała postawa, reakcja na otoczenie, sposób bycia, mówienia, postępowania w najdrobniejszych sprawach – wszystko to zdradza kim naprawdę jesteśmy.

 Pochodzimy z różnych środowisk, domów a spotykając się ze sobą codziennie musimy dać świadectwo dobrego wychowania. Czy można pozytywnych nawyków nauczyć się, gdy jest się dorosłym? Owszem, wystarczy rozejrzeć się wokół, by znaleźć ludzi zachowujących się taktownie i kulturalnie. Nawet jeśli w dzieciństwie nabyliśmy złych form i przyzwyczajeń, to nie jesteśmy przecież zwierzętami czy maszynami. Zawsze trzeba zdobyć się na odrobinę samokrytycyzmu, by odnaleźć swoje najbardziej uderzające wady.

 Wiele do życzenia u współczesnej młodzieży, czyli przede wszystkim w nas samych, pozostawia sposób wypowiadania się nie tylko do osób starszych ale i do rówieśników.

Chamskie odnoszenie się do siebie, przekleństwa, obrzucanie się wyzwiskami – chyba nie najlepiej o nas świadczą.

Pamiętajmy, że wulgarne wyrażanie się jest dowodem braku kultury!

Kto klnie, używa ordynarnych słów i ma wulgarny sposób bycia zostaje uznany za nieokrzesanego prostaka.

   Pamiętajmy, że człowiek dobrze wychowany każde swoje uczucie – gniew, zdenerwowanie, nawet sympatię – potrafi wyrazić w kulturalnej formie!

   Panujmy więc nad swoimi niechlubnymi przyzwyczajeniami! Pracujmy nad sobą, zmieniając to, co w nas złe, to co nas nie zdobi i utrudnia nam życie.

 1.Zachęcamy samorządy klasowe a także wszystkich uczniów do wszelkich działań na rzecz szkoły. Z pewnością są takie dziedziny życia, wiedzy, w których możemy zaistnieć.

2.Zachęcamy do czynnego uczestniczenia i przygotowywania imprez szkolnych – zapewne są wśród nas  młodzi artyści – aktorzy, muzycy, których potencjał trzeba wykorzystać.

3.Od 19 lutego funkcjonuje w naszej szkole nowa forma szczęśliwego numerka. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem na naszej stronie internetowej.

4.Prosimy przewodniczących klas o składanie wniosków, propozycji do pracy na II półrocze.

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment