Akademia Mobilności – Lipsk

W sobotę 4 marca pojechaliśmy do Lipska. Jest to niezwykle klimatyczne miasto. Poza zabytkami i zabudową miejską niewątpliwie duże emocje wzbudziła Tesla X.

Leave a Comment